books-1702790_1920

Milletlerarası Okul Başvurusu

Milletlerarası özel öğretim kurumları, yalnız yabancı uyruklu öğrencilerin devam edebilecekleri özel öğretim kurumlarıdır. Milletlerarası Okullarda öğretime başlayabilmek için kurum açma izni alınması zorunludur. İzin başvuruları ilgili millî eğitim müdürlüğüne yapılır. Valilikçe açılması uygun görülen okullara ilişkin başvurular ise kurum açma izni verilmek üzere Bakanlığa gönderilir.

passport-315266_1280

Avrupa’da Oturma İzni Almak İçin Şartlar

Türkiye ile İngiltere arasında imzalanan Ankara Anlaşması sebebiyle İngiltere’de iş kuran ya da işini yapmak isteyenler 18 yaşını aşmış ve yapacağı işe yetecek kadar sermayesi bulunan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşarı Ankara İngiltere arasında imzalanan bu sözleşme sayesinde bu vize türüne başvurabilirler.

binding-contract-948442_1920

Koronavirüs’ün (Covıd-19) İşyeri Kira Sözleşmelerine Etkisi ve Aşırı İfa Güçlüğü

Dünyada ilk kez Aralık ayının sonlarında Çin Halk Cumhuriyeti’nin Wuhan kentinde görülen korona virüs (covid-19), Dünya Sağlık Örgütü tarafından 11 Mart 2020’de “Pandemi” (salgın) kategorisine alınmıştır. Türkiye’de ise ilk vaka 11 Mart’ta tespit edilmiş ve buna ilişkin tedbir olarak İç İşleri Bakanlığı 16.03.2020 tarihinde il valiliklerine gönderdiği Korona virüs konulu ek genelge ile halkın çok yakın bir mesafede bir arada bulunarak hastalığın bulaşma riskini arttıracağı gerekçesiyle; “Umuma Açık İstirahat ve Eğlence Yerleri” olarak faaliyet gösteren sinemalar, kafeler, spor merkezleri, konser salonları gibi birçok işletmenin faaliyetlerini geçici süreyle durdurmuştur.

kvkk-resmi

Kvkk Tarafindan Yapilan Verbis Hakkinda Kamuoyu Duyurusu

Bilindiği üzere Covid-19 virüs salgını sebebiyle bazı işyerlerinin fiziksel olarak kapalı olduğu ya da uzaktan / dönüşümlü çalışma modeli uygulanmış olduğu, bu sebeple veri sorumlularınca kişisel veri işleme envanteri hazırlama çalışmalarının yapılamadığı sebebiyle Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 23/06/2020 tarihli ve 2020/482 sayılı Kararı ile yıllık çalışan sayısı 50’den çok veya yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL’den çok olan gerçek ve tüzel kişi veri sorumluları ile yurtdışında yerleşik gerçek ve tüzel kişi veri sorumlularının Sicile kayıt yükümlülüğünü yerine getirmeleri için belirlenen sürenin 30.09.2020 tarihine ertelenmesine karar verilmiş idi.

savings-2789112_1920

Borçlanma Aracı Sahipleri Kurulu Tebliği

11.09.2020 tarihli, 31241 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan “Borçlanma Aracı Sahipleri Kurulu Tebliği” ile borçlanma aracı sahipleri kurulunun (BASK) yapısı, borçlanma aracı sahipleri temsilcisinin belirlenmesi, BASK toplantılarına ilişkin esaslar ve ihraççıların temerrüdü halinde yapılacak olan işlemlere ilişkin usul ve esaslar düzenlenmiştir.

street-map-2679271_1920

İmar Planı Değişikliğine Dair Değer Artış Payı Hakkında Yönetmelik

İmar Planı Değişikliğine Dair Değer Artış Payı Hakkında Yönetmelik Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hazırlanmış olup 15 Eylül 2020 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanmış ve aynı tarihte yürürlüğe girmiştir. Bu yönetmelik ile parsel bazında nüfusu, yapı yoğunluğu ve kat adedini artıran plan değişiklikleri yapılamayacağı belirtilmiştir.

barlas-law-firm-logo-white

Adres

AGAOGLU MASLAK1453
Maslak Mah. Tas Yoncası Sok.
C7 Blok D:45 Kat:8
Sariyer Istanbul – Turkey

+90 212 274 99 53 / 54
info@barlaslaw.com

© 2019 Barlas Hukuk Bürosu. Tüm Hakları Saklıdır.

site by boozaa

error: Bu içerik korumalıdır.