business-man-1031755_1920

Şirket Ortağı Yabancıların Çalışma İzni

Türkiye’de kurulmuş özel bir şirketin yabancı ortağının çalışma izni alması gerekmektedir. Yabancı şirket ortağı nın çalışma izni gereksinimi, şirket yapısına bağımlı değildir. Türk mevzuatında yer alan Anonim, Limited veya başka bir tür şirket değilse, bu kişilerin şirketin bir parçası olabilmeleri için çalışma izni almaları gereklidir. Bununla birlikte, yabancı sermayeli şirketler ve doğrudan yabancı şirket sınıfındaki şirketler için çalışma izni başvurusu süreçleri farklılık göstermektedir.

the-labour-code-3520805_1920

İrtibat Bürolarında Çalışacak Yabancı Personel

4875 sayılı Doğrudan Yabancı Yatırım Kanunu’nun 3.maddesinde ve aynı kanunun uygulama düzenlemesinin 6.maddesinde, “ Ekonomi bakanlığı, Türkiye’de ticareti aktivitelerini tamamlamak şartıyla yabancı ülkelerin yasalarına göre kurulmuş şirketlerin çalışma izni onay ve uzatmalarında yetkilidir.”
Bu bağlamda, düzenlemenin 4 ( c ) maddesine göre, en az 200.000 USD veya yabancı para birimlerindeki eşdeğerini yurtdışından getirmiş olması, bu kişi Kilit Personel olarak nitelendiriliyorsa, ana şirket adına imza yetkisine sahip olması ve ofiste en fazla 1 kişi çalışıyorsa.

relay-race-655353_1920

Sporcu ve Antrenörlerin Çalışma İzinleri

Yeni, 6735 sayılı Uluslararası İşgücü Kanunu ile beraber, yabancı futbolcular, yabancı antrenörler, diğer sporcu ve malzemeciler  için çalışma izni zorunluluğu getirildi. 4817 sayılı eski Yabancıları Koruma Kanununa göre bu kişiler çalışma izninden muaf tutuluyorlardı.

delegate-3327150_1920

Çalışma İzni Transferi

Başka bir şirkette çalışan yabancı personeli kendi şirketine transfer etmek isteyen firmalar bu konuyla ilgili 444 7 284 no lu telefon üzerinden bilgi alabilirler. Yabancı personel mevcut işverenin izin vermesi durumunda kendi ülkesine giriş çıkış yapmasına gerek olmadan yeni iş yerinde çalışabilir.

hourglass-620397_1920

Yabancı Çalışma İzni Uzatma Şartları

Türkiye’de yabancılara verilen çalışma izinleri ilk başvuruda bir senelik olarak verilmektedir. Fakat çalışma izni uzatma başvuruları iki yıllık olarak yapılabilir ve yabancının çalıştığı iş yerinin birtakım kriterleri yerine getirmesi gerekmektedir. İki yılını dolduran yabancılar için çalışma izni üç yıllık olarak uzatılabilir.

deport

Deport Olmuş Yabancılara Çalışma İzni

Deport olmuş yabancıya çalışma izni alarak deport kararını askıda bırakmak suçtur. Bu şekilde çalışma izni başvurusu yapanlar bilerek veya bilmeyerek bu suça ortak olmaktadır. Deport olmuş yabancıya çalışma izni alınamaz. Adı üzerinde Deport yani giriş yasağı, Türkiye ye giriş yasağı konulmuş bir kişiye sistem açığından faydalanarak Türkiye’ye giriş imkanı sağlamak suçtur. Deport olmuş yabancıya çalışma izni alınırsa deport kararı kalkar diye bir kanun veya yönetmelik maddesi yoktur.

office-1209640_1920

Anonim Şirketlerde Kâr Payı ve Yönetim Kurulunun İbrası

Türk Ticaret Kanunu madde 508 uyarınca esas sözleşmede aksine bir hüküm yoksa kâr ve tasfiye payı pay sahibinin sermaye payı için şirkete yaptığı ödemelerle orantılı olarak hesaplanır. Pay sahiplerinin kâra katılımı hakkında esas alınan değer, şirketin yıllık bilançosu uyarınca belirlenen net dönem kârıdır.

money-256312_1920

Vergi Davaları Ve Dikkat Edilmesi Gerekenler

Vergi incelemesi; sektörel olarak şikayet üzerine veya vergi idarelerinin tespiti üzerine sahte veya muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge, fatura düzenleyen bunlardan hareketle kullanan mükellefler bakımından meydana gelir.

coronavirus-4914026_640

Yeni Koronavirüs Tedbirleri Hk. 18.11.2020

İçişleri Bakanlığı tarafından 18.11.2020 tarihinde yayınlanmış olan “Koronavirüs Yeni Tedbirler” konulu genelge kapsamında uygulanacak tedbirleri aşağıda bilgi ve değerlendirmelerinize sunarız.

barlas-law-firm-logo-white

Adres

AGAOGLU MASLAK1453
Maslak Mah. Tas Yoncası Sok.
C7 Blok D:45 Kat:8
Sariyer Istanbul – Turkey

+90 212 274 99 53 / 54
info@barlaslaw.com

© 2019 Barlas Hukuk Bürosu. Tüm Hakları Saklıdır.

site by boozaa

error: Bu içerik korumalıdır.