stamp-4969581_1920

Apostil Konvansiyonuna Taraf Olan Ülkeler Listesi

Yabancı bir ülkenin resmi makamlarından alınmış olan bir belge veya kararın Türkiye’de geçerli olabilmesi için o yabancı kararın veya belgenin düzenlendiği ülkede bulunan Türk konsolosluğu veya makamı tarafından onaylanması (tasdiki) gerekir.

Apostil, belgelerin gerçekliğinin başka bir ülkede yasal olarak kullanılmasını sağlayan bir belge onay sistemidir. Apostil’in kuralları 6 Ekim 1961 tarihli Lahey Konvansiyonuyla tespit edilmiştir.

field-3186902_1920

Tarım Arazilerinde Komşu Parselin Önalım Hakkının Kaldırılması

5403 sayılı “Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu” ile tarımsal arazilerdeki sınırdaş maliklere özgü bir önalım hakkı tanınmıştır. Ancak 04.11.2020 tarihli ve 31294 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 7255 sayılı “Gıda, Tarım ve Orman Alanında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun” ile söz konusu “Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu”nda çok sayıda değişiklik yapılmıştır. Bu değişikliklerden biri de komşu parsele tanınan önalım hakkına ilişkin düzenlemedir.

books-1702790_1920

Milletlerarası Okul Başvurusu

Milletlerarası özel öğretim kurumları, yalnız yabancı uyruklu öğrencilerin devam edebilecekleri özel öğretim kurumlarıdır. Milletlerarası Okullarda öğretime başlayabilmek için kurum açma izni alınması zorunludur. İzin başvuruları ilgili millî eğitim müdürlüğüne yapılır. Valilikçe açılması uygun görülen okullara ilişkin başvurular ise kurum açma izni verilmek üzere Bakanlığa gönderilir.

passport-315266_1280

Avrupa’da Oturma İzni Almak İçin Şartlar

Türkiye ile İngiltere arasında imzalanan Ankara Anlaşması sebebiyle İngiltere’de iş kuran ya da işini yapmak isteyenler 18 yaşını aşmış ve yapacağı işe yetecek kadar sermayesi bulunan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşarı Ankara İngiltere arasında imzalanan bu sözleşme sayesinde bu vize türüne başvurabilirler.

binding-contract-948442_1920

Koronavirüs’ün (Covıd-19) İşyeri Kira Sözleşmelerine Etkisi ve Aşırı İfa Güçlüğü

Dünyada ilk kez Aralık ayının sonlarında Çin Halk Cumhuriyeti’nin Wuhan kentinde görülen korona virüs (covid-19), Dünya Sağlık Örgütü tarafından 11 Mart 2020’de “Pandemi” (salgın) kategorisine alınmıştır. Türkiye’de ise ilk vaka 11 Mart’ta tespit edilmiş ve buna ilişkin tedbir olarak İç İşleri Bakanlığı 16.03.2020 tarihinde il valiliklerine gönderdiği Korona virüs konulu ek genelge ile halkın çok yakın bir mesafede bir arada bulunarak hastalığın bulaşma riskini arttıracağı gerekçesiyle; “Umuma Açık İstirahat ve Eğlence Yerleri” olarak faaliyet gösteren sinemalar, kafeler, spor merkezleri, konser salonları gibi birçok işletmenin faaliyetlerini geçici süreyle durdurmuştur.

kvkk-resmi

Kvkk Tarafindan Yapilan Verbis Hakkinda Kamuoyu Duyurusu

Bilindiği üzere Covid-19 virüs salgını sebebiyle bazı işyerlerinin fiziksel olarak kapalı olduğu ya da uzaktan / dönüşümlü çalışma modeli uygulanmış olduğu, bu sebeple veri sorumlularınca kişisel veri işleme envanteri hazırlama çalışmalarının yapılamadığı sebebiyle Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 23/06/2020 tarihli ve 2020/482 sayılı Kararı ile yıllık çalışan sayısı 50’den çok veya yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL’den çok olan gerçek ve tüzel kişi veri sorumluları ile yurtdışında yerleşik gerçek ve tüzel kişi veri sorumlularının Sicile kayıt yükümlülüğünü yerine getirmeleri için belirlenen sürenin 30.09.2020 tarihine ertelenmesine karar verilmiş idi.

barlas-law-firm-logo-white

Adres

AGAOGLU MASLAK1453
Maslak Mah. Tas Yoncası Sok.
C7 Blok D:45 Kat:8
Sariyer Istanbul – Turkey

+90 212 274 99 53 / 54
info@barlaslaw.com

© 2019 Barlas Hukuk Bürosu. Tüm Hakları Saklıdır.

site by boozaa

error: Bu içerik korumalıdır.