savings-2789112_1920

Borçlanma Aracı Sahipleri Kurulu Tebliği

11.09.2020 tarihli, 31241 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan “Borçlanma Aracı Sahipleri Kurulu Tebliği” ile borçlanma aracı sahipleri kurulunun (BASK) yapısı, borçlanma aracı sahipleri temsilcisinin belirlenmesi, BASK toplantılarına ilişkin esaslar ve ihraççıların temerrüdü halinde yapılacak olan işlemlere ilişkin usul ve esaslar düzenlenmiştir.

street-map-2679271_1920

İmar Planı Değişikliğine Dair Değer Artış Payı Hakkında Yönetmelik

İmar Planı Değişikliğine Dair Değer Artış Payı Hakkında Yönetmelik Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hazırlanmış olup 15 Eylül 2020 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanmış ve aynı tarihte yürürlüğe girmiştir. Bu yönetmelik ile parsel bazında nüfusu, yapı yoğunluğu ve kat adedini artıran plan değişiklikleri yapılamayacağı belirtilmiştir.

business-5475660_1920

Anonim Şirketlerde Finansal Tabloların Hazırlanması ve Finansal Tablolara Hakim Olan İlkeler

Finansal tablolar bir şirketin ekonomik durumuyla ilgili bilgiler içermektedir. Tabloların önemi ise, şirketle ilgili aslında sanıldığından daha çok bilgi vermesidir. Bu tablolar işletmenin belirli bir zamanda gerçekleştirmiş olduğu mali işlemleri ile bu işlemler sonucu oluşan ekonomik değişimleri ve finansal durumu hakkında bilgi vermek üzere hazırlanırlar. Örneğin, işletmenin malvarlığı ne durumdadır, şirketin borçları ne kadardır, şirket kar ediyor mu bunları gösterir. Ayrıca şirketin yöneticisinin kendilerine emanet edilen şirket sermayesini ne şekilde kullanıldığına dair önemli bilgiler de içermektedir.

zamanasimina-ugramis-borc

Zamanaşımına Uğramış Bonoda Temerrüde Esas Alınacak Tarih Hakkında Yargıtay İçtihadı Birleştirme Hukuk Genel Kurulu Kararı

Yargıtay İçtihadı Birleştirme Hukuk Genel Kurulunun(Kurul) 2019/1 Esas ve 2019/8 Karar numaralı 25.12.2019 tarihli kararı 14.07.2020 tarihinde resmi gazetede yayınlandı. Karar ile birlikte zamanaşımına uğrayan ve bu nedenle kambiyo senedi vasfını kaybederek (yazılı) delil başlangıcına dönüşen bonodaki vade tarihinin temel ilişkiye dayanılarak yapılan bir takip veya açılan bir davada temerrüde esas alınıp alınmayacağına ilişkin Yargıtay Hukuk Daireleri arasında görüş ayrılığı çözüme kavuşmuş oldu.

cyber-security-2296269_1920

Kişisel Verilerin Korunması Kurul Kararları

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca veri sorumlularının ilgili kanuna aykırı davranmaları nedeniyle Kişisel Verileri Koruma Kurulu denetim gerçekleştirmiş ve çeşitli yaptırımlar uygulamıştır. Kurulun kendi sitesinde de yer vermiş olduğu kararlar uygulamaya dair karşılaşılan ihlalleri açıkça göstermekte ve alınması gereken önlemleri ortaya çıkarmaktadır.

electrician-1080554_1920

İş Sağlığı ve Güvenliği

2017 yılında İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nda yapılan değişiklik ile bu kanunun 6. ve 7. Maddelerinin az tehlikeli işyerleri bakımından uygulanması 01.07.2020 tarihine ertelenmişti. Bu tarih itibariyle 50’den az çalışanı bulunan ve az tehlikeli sınıfta yer alan iş yerlerinde; (işe giriş, periyodik muayeneler ve tetkikler hariç) iş sağlığı ve güvenliği hizmetleri, işverenler veya işveren vekilleri tarafından (İSG sertifikası olması şartıyla) yürütülebilecek. 50’den az çalışanı olan ve az tehlikeli sınıfta yer alan iş yerleri de (işyeri hekimleri yerine) aile hekimleri ve kamu sağlık hizmeti sunucularından hizmet alabilecektir.

contract-408216_1920

Finansal Kiralama

Finansal Kiralama likidite ihtiyacının öz kaynaklardan veya banka kredisi ile karşılanması yerine, daha az likidite harcanması suretiyle ve bu temin edilecek olan yatırım borcunun uzun vadede ödenebildiği alternatif bir finansman tekniğidir.

378391-228912306

Kısa Çalışma Ödeneği ve Ücretsiz İzin Uygulaması 1 Ay Daha Uzatıldı

Daha önce bilgisini vermiş olduğumuz Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Covid-19 virüs salgını nedeniyle bazı kanunlarda değişiklik yapılması hakkında 62 maddelik yasa teklifi 17.04.2020 tarihinde resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmişti. 30.06.2020 (bugün) tarihli ve 2706-2707 sayılı Cumhurbaşkanı Kararları ile kısa çalışma ödeneği ve işçinin iş sözleşmesini fesih yasağına ilişkin süreler 1 ay uzatılmıştır.

barlas-law-firm-logo-white

Adres

AGAOGLU MASLAK1453
Maslak Mah. Tas Yoncası Sok.
C7 Blok D:45 Kat:8
Sariyer Istanbul – Turkey

+90 212 274 99 53 / 54
info@barlaslaw.com

© 2019 Barlas Hukuk Bürosu. Tüm Hakları Saklıdır.

site by boozaa

error: Bu içerik korumalıdır.