bundle-1853667_1920

31712 Sayılı Resmî Gazete’de Yayımlanan Tebliğ İle Yürürlükten Kaldırılan İşveren Yükümlülüklerine İlişkin Uygulama Esaslarına Dair Hükümler İçeren İşveren Uygulama Tebliği Ne Gibi Düzenlemeler İçeriyordu?

7/1/2022 tarihli ve 31712 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İşveren Uygulama Tebliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ ile işveren yükümlülüklerine ilişkin uygulama esaslarına dair düzenlenmeler içeren İşveren Uygulama Tebliği yürürlükten kaldırılmıştır.
privacy-policy-5243225_1920

“Veri Sorumluları Siciline Kayıt Hakkında Kamuoyu Duyurusunda” Veri Sorumluları Sicili Hakkında Yönetmelik’in 5 ve 9. Maddelerine Binaen Belirtilen Hususlar Kapsamında Veri Sorumlularının Yükümlülükleri Nelerdir?

Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından yayınlanan 04.01.2022 tarihli Veri Sorumluları Siciline Kayıt Hakkında Kamuoyu Duyurusu’nda Veri Sorumluları Sicili Hakkında Yönetmelik’in 5. maddesinde belirtilen “veri sorumlularının, Sicile sunulan ve Sicilde yayınlanan…
error: Bu içerik korumalıdır.