5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu (“Yeni Kanun”) gerekçesinde de belirtildiği üzere, piyasa ekonomisinin kurumsallaştırılması ve rekabet ortamının geliştirilmesi çalışmaları çerçevesinde, petrol ve petrol ürünleri endüstrisinde mevcut yasal düzenlemelerin bütünlük içinde yenilenmesi, piyasaların bu anlayışa göre düzenlenmesi ve yeniden yapılandırılması ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi (“TBMM”) tarafından 4 Aralık 2003 tarihinde kabul edilerek yasalaşmıştır.