is-sozlesmesinin-hakli-nedenle-derhal-feshi

İş Sözleşmesinin Haklı Nedenle Derhal Feshi

A-)İşçinin Haklı Nedenle Derhal Fesih Hakkı

İster belirli süreli, isterse belirsiz süreli bir iş sözleşmesi olsun, işçi 4857 sayılı “İş Kanunu”nda (“Kanun”) belirtilen ciddi ve önemli nedenlerin varlığında sözleşmeyi derhal fesih yoluyla sona erdirebilir. Derhal fesih nedenleri Kanun’un 24.maddesinde üç grupta toplanmıştır.

I. Sağlık sebepleri:

a) İş sözleşmesinin konusu olan işin yapılması işin niteliğinden doğan bir sebeple işçinin sağlığı veya yaşayışı için tehlikeli olursa.

fazla-mesai-ve-hesaplamalari

Fazla Mesai ve Hesaplamaları

1. Çalışma süresi haftada en çok 45 saattir. Fazla çalışma (fazla mesai) haftalık 45 saati aşan çalışmalardır. Fazla sürelerde çalışma (aşkın çalışma) ise haftalık çalışma süresinin sözleşmelerle 45 saatin altında belirlendiği durumlarda bu çalışma süresini aşan ve 45 saate kadar yapılan çalışmaları ifade eder. Fazla çalışma toplamı 1 yılda 270 saatten fazla olamaz.

İş Kanunu madde 41/2’ye göre her 1 saat fazla çalışma için verilecek ücret normal çalışma ücretinin saat başına düşen miktarının %50 yükseltilmesi suretiyle ödenir.

petrol-piyasasi-kanunu-ve-uygulamalari

Petrol Piyasası Kanunu ve Uygulamaları

5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu (“Yeni Kanun”) gerekçesinde de belirtildiği üzere, piyasa ekonomisinin kurumsallaştırılması ve rekabet ortamının geliştirilmesi çalışmaları çerçevesinde, petrol ve petrol ürünleri endüstrisinde mevcut yasal düzenlemelerin bütünlük içinde yenilenmesi, piyasaların bu anlayışa göre düzenlenmesi ve yeniden yapılandırılması ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi (“TBMM”) tarafından 4 Aralık 2003 tarihinde kabul edilerek yasalaşmıştır.

barlas-law-firm-logo-white

Adres

AGAOGLU MASLAK1453
Maslak Mah. Tas Yoncası Sok.
C7 Blok D:45 Kat:8
Sariyer Istanbul – Turkey

+90 212 274 99 53 / 54
info@barlaslaw.com

© 2019 Barlas Hukuk Bürosu. Tüm Hakları Saklıdır.

site by boozaa

error: Bu içerik korumalıdır.