İmza sirküleri, Şirket ve şube imza yetkililerinin tanımlandığı ve bu yetkilerin sınırlarının detaylı bir şekilde belirlendiği, noter huzurunda imzalanan resmi bir belgedir. İmza sirküleri uygulamada çoğunlukla şirketin temsil edildiği resmi makamlar, bankalar ve üçüncü kişiler tarafından istenilen bir belgedir. İmza sirkülerinde şirket temsilcilerinin imza yetkilerinin kapsamı ve derecesi gösterilir. Şayet Yönetim Kurulu üyeleri/Limited Şirket ortakları dışındaki kişilere de temsil yetkisi veriliyorsa, sirkülerde bu kişilerin hangi işlemlerde ve hangi ölçüde temsile yetkili oldukları da gösterilir.