7333 Sayılı Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 4458 Sayılı Gümrük Kanunu’na Getirdiği Yenilikler Nelerdir?

7333 Sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 18 Temmuz 2021 tarihinde kabul edilmiştir. 28 Temmuz 2021 tarihinde ise 31551 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış ve yürürlüğe girmiştir.

7333 Sayılı Kanun’la 4458 sayılı Gümrük Kanununun 211. maddesinin birinci fıkrasına vergilerin geri verilmesine veya kaldırılmasına ilişkin taleplerin kabul edilemeyeceği yeni bir durum daha eklenmiştir.

7333 Sayılı Kanunu’nun yürürlüğe girmesinden önce Gümrük Kanunu’nun 221. maddesinin birinci fıkrasında Kanunen ödenmemesi veya tahakkuk ettirilmemesi gereken gümrük vergileri ilgili kişinin kasten yaptığı bir tahrifatın sonucunda ödenmiş veya tahakkuk ettirilmişse, bu vergilerin geri verilmesine veya kaldırılmasına ilişkin taleplerin kabul edilmeyeceği düzenlenmişti.

7333 Sayılı Kanun’la beraber Kanunen ödenmemesi veya tahakkuk ettirilmemesi gereken gümrük vergileri ticaret politikası önlemlerine tabi eşyanın gümrük kıymetinin yükümlünün kendi beyanı ile artırılması sonucunda ödenmiş veya tahakkuk ettirilmişse de bu vergilerin geri verilmesine veya kaldırılmasına ilişkin taleplerin de kabul edilemeyeceği hükme bağlanmıştır.

7333 Sayılı Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 5941 Sayılı Çek Kanunu’na Getirdiği Değişiklikler Nelerdir?

5941 Sayılı Çek Kanunu’nun 5. maddesine göre, …çekle ilgili olarak “karşılıksızdır” işlemi yapılmasına sebebiyet veren kişi hakkında, hamilin şikâyeti üzerine, her bir çekle ilgili olarak, binbeşyüz güne kadar adli para cezasına hükmolunur… Mahkeme ayrıca çek düzenleme ve çek hesabı açma yasağına; bu yasağın bulunması hâlinde, çek düzenleme ve çek hesabı açma yasağının devamına hükmeder. Verilen adli para cezalarının ödenmemesi halinde ise bu ceza, kamuya yararlı bir işte çalıştırma kararı verilmeksizin doğrudan hapis cezasına çevrilir. 7333 Sayılı Kanun’la bu cezaların infaz süreci ile ilgili birtakım değişikliklere gidilmiştir. Buna göre;

30/4/2021 tarihine kadar işlenen suçtan dolayı mahkûm olanların cezalarının infazı durdurulacaktır.

Hükümlü, 30/6/2022 tarihine kadar çek bedelinin bu fıkrada değişiklik yapan Kanunun yayımı tarihi itibarıyla yani 28/07/2021 tarihi itibarıyla ödenmeyen kısmının onda birini alacaklıya ödemek zorundadır. Kalan kısmının 30/6/2022 tarihinden itibaren ikişer ay arayla on beş eşit taksitle ödenmesi durumunda mahkemece, ceza mahkûmiyetinin bütün sonuçlarıyla ortadan kaldırılmasına karar verilecektir. 30/6/2022 tarihine kadar çek bedelinin ödenmeyen kısmının onda birinin ödenmemesi halinde alacaklının şikâyeti üzerine mahkemece hükmün infazının devamına karar verilecektir.

Hükümlü taksitlerden birini süresi içinde ilk defa ödemediği takdirde ödemediği bu taksit, sürenin sonuna bir taksit olarak eklenecektir. Kalan taksitlerden birini daha ödemediği takdirde alacaklının şikâyeti üzerine mahkemece hükmün infazının devamına karar verilecektir.

Bu hükümler, 30/4/2021 tarihine kadar işlenmiş ve yargılaması devam eden suçlar bakımından, çek bedelinin ödenmeyen kısmının onda birinin 30/6/2022 tarihine kadar ve bu belirtilen taksitlerin süreleri içinde alacaklıya ödenmesi koşuluyla, infaz aşamasında uygulanabilir.

barlas-law-firm-logo-white

Adres

AGAOGLU MASLAK1453
Maslak Mah. Tas Yoncası Sok.
C7 Blok D:45 Kat:8
Sariyer Istanbul – Turkey

+90 212 274 99 53 / 54
info@barlaslaw.com

© 2019 Barlas Hukuk Bürosu. Tüm Hakları Saklıdır.

site by boozaa

error: Bu içerik korumalıdır.