handshake-6598537_1920

Rekabet Kurulundan İzin Alınması Gereken Birleşme Ve Devralmalar Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2010/4)’De Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2022/2) Neleri İçermektedir?

Rekabet Kurulundan İzin Alınması Gereken Birleşme ve Devralmalar Hakkında Tebliğ’de Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ 4 Mart 2022 tarihinde 31768 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Değişiklik Tebliği’nin 7. Maddesinde bu tebliğin yayım tarihinden iki ay sonra yürürlüğe gireceği düzenleme altına alınmıştır.

typewriter-5519033_1920

7343 Sayılı İcra ve İflas Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunu İle Getirilen Değişiklikler Ve Yenilikler Nelerdir?

5. Yargı Paketini içeren 7343 sayılı İcra ve İflas Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun, 30 Kasım 2021 tarihinde 31675 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu Kanun’un yürürlüğe girmesiyle birlikte, 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu’nda önemli değişiklikler yapılmıştır.

bundle-1853667_1920

31712 Sayılı Resmî Gazete’de Yayımlanan Tebliğ İle Yürürlükten Kaldırılan İşveren Yükümlülüklerine İlişkin Uygulama Esaslarına Dair Hükümler İçeren İşveren Uygulama Tebliği Ne Gibi Düzenlemeler İçeriyordu?

7/1/2022 tarihli ve 31712 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İşveren Uygulama Tebliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ ile işveren yükümlülüklerine ilişkin uygulama esaslarına dair düzenlenmeler içeren İşveren Uygulama Tebliği yürürlükten kaldırılmıştır.

privacy-policy-5243225_1920

“Veri Sorumluları Siciline Kayıt Hakkında Kamuoyu Duyurusunda” Veri Sorumluları Sicili Hakkında Yönetmelik’in 5 ve 9. Maddelerine Binaen Belirtilen Hususlar Kapsamında Veri Sorumlularının Yükümlülükleri Nelerdir?

Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından yayınlanan 04.01.2022 tarihli Veri Sorumluları Siciline Kayıt Hakkında Kamuoyu Duyurusu’nda Veri Sorumluları Sicili Hakkında Yönetmelik’in 5. maddesinde belirtilen “veri sorumlularının, Sicile sunulan ve Sicilde yayınlanan bilgilerin eksiksiz, doğru, güncel ve hukuka uygun olmasından sorumlu olduğu,…

cemetary

Türk Borçlar Kanunu’nda Düzenlenen Ölüm Tazminatı Nedir?

Türk Borçlar Kanunu’nun 440. maddesine göre, “Sözleşme, işçinin ölümüyle kendiliğinden sona erer. İşveren, işçinin sağ kalan eşine ve ergin olmayan çocuklarına, yoksa bakmakla yükümlü olduğu kişilere, ölüm gününden başlayarak bir aylık; hizmet ilişkisi beş yıldan uzun bir süre devam etmişse, iki aylık ücret tutarında bir ödeme yapmakla yükümlüdür.”

error: Bu içerik korumalıdır.