Arazi Toplulaştırması Ve Tarla İçi Geliştirme Hizmetlerine İlişkin Usul Ve Esaslara Yönetmelikle Getirilen Değişiklikler Nelerdir?

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından çıkarılan “Arazi Toplulaştırma ve İmar Hizmetleri Uygulama Yönetmeliği”nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 21.01.2021 tarih ve 31379 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Son değişikliklere göre, artık tüzel kişiler veya köy tüzel kişilikleri, belediyeler, kooperatifler gibi kamu kurumları gerekçeleriyle birlikte başvuruda bulunarak arazi toplulaştırması talebinde bulunabilecekler. Gerekçe raporunun yeterli görülmesi halinde, isteğe bağlı arazi toplulaştırma projeleri için proje alanı içindeki arazinin yüzde 50’sinden fazlasına sahip olan arazi maliklerinin veya kanuni mirasçılarının yazılı muvaffakati yeterli olarak kabul edilecektir.

Uygulamada gecikmeye mahal vermemek için, işlem yapılacak sahadaki bitki türü ve sahanın alanı, Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü veya proje idaresi tarafından çiftçilerin katılımı ile belirlenerek ve kayıt altına alınacaktır.

Bu karar gerekçeleri ile birlikte DSİ’nin veya proje idaresinin internet sitesinde ve sahanın bulunduğu muhtarlık, köy konağı, camilerden biri ve kaymakamlıkta ilan edilecektir. Arazi toplulaştırma projesinin uygulanması, yerel ekim sezonundan en az 30 gün önce, aynı usul ile duyurulacaktır.

Gelir kayıpları telafi edilecek mi?

Yeni parseller taşınmaz maliklerine teslim edilinceye kadar, kısıtlanan alanlarda arazi toplulaştırması nedeniyle mahsullere gelen zarar nedeniyle doğabilecek gelir kayıpları ve zarar gören ve sonraki yıllarda ekim yapılamayan alanlardan doğan gelir kayıpları ve zararlar, DSİ veya projeyi yürüten proje idaresi tarafından tazmin edilecektir. Ancak tapuda bulunan kanal, yol, mera gibi halkın ortak kullanımına tahsis edilen alanlarda veya sahibinin kimliği belli olmayan alanlarda herhangi bir gelir kaybı veya zarar karşılanmayacaktır.

Bununla birlikte, tesislerdeki direk ve trafo yerleri, dinlenme ve depolama havuzları gibi kanuni işlem gerektiren yerler Hazine adına tescil edilecektir. Aksi takdirde ilgili kurum tarafından kamulaştırılacaktır.

Peki prosedür değişiklikleri nelerdir?

Arazi toplulaştırması tamamlanmış ve tescil edilmiş alanlarda mahkeme kararları ve idari hatalar gibi zorunlu durumlarda yapılacak değişiklikler için ayrıca bir Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi aranmayacak, DSİ veya proje idaresinin onayı ile gerekli düzenlemeler yapılarak teknik dosya hazırlanıp kadastro müdürlüğüne gönderilecektir.

barlas-law-firm-logo-white

Adres

AGAOGLU MASLAK1453
Maslak Mah. Tas Yoncası Sok.
C7 Blok D:45 Kat:8
Sariyer Istanbul – Turkey

+90 212 274 99 53 / 54
info@barlaslaw.com

© 2019 Barlas Hukuk Bürosu. Tüm Hakları Saklıdır.

site by boozaa

error: Bu içerik korumalıdır.