Çek Kanunu’ndaki Son Değişiklikler Neler?

7333 Sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (“Kanun”) 28.07.2021 tarihli ve 31551 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Çek Kanunu ile ilgili de değişiklik içeren 7333 sayılı torba Kanun ile birçok kanun maddesinde değişiklik yapılmıştır. Yapılan bu değişiklik karşılıksız çek keşide etme suçunun cezasında hem borçluları yani mahkûmları hem de alacaklıları ilgilendirmektedir. 7333 Sayılı Kanun’un 17.maddesi ile 5941 sayılı Çek Kanunu’nun geçici 5. Maddesinin birinci fıkrasında yapılan bu değişikliğe göre;

 

  • 04.2021 tarihine kadar 5941 Sayılı Çek Kanunu’nun 5.maddesinde tanımlanan suçu işlemeleri sebebiyle mahkûm olan sanıkların, cezalarının infazı durdurulacaktır.

 

Dolayısıyla, 30.04.2021 tarihine kadar işlenen “Çekle İlgili Karşılıksızdır İşlemi Yapılmasın Sebebiyet Verme” suçu sebebiyle mahkûm olan sanıkların, cezalarının infazı durdurulacaktır.

 

  • Mahkûm, 28.07.2021 tarihiyle çekin ödenmeyen kısmının onda birini 30.06.2022 tarihine kadar alacaklıya ödemek zorundadır. Kalan kısmını 30.06.2022 tarihinden itibaren ikişer ay arayla on beş eşit taksitle ödemesi durumunda mahkemece, ceza mahkûmiyetinin bütün sonuçlarıyla ortadan kaldırılmasına karar verilecektir.

 

Dolayısıyla mahkûma, çekin karşılıksız kalan kısmını ödemesi için mühlet verilmektedir.

 

  • 06.2022 tarihine kadar çek bedelinin ödenmeyen kısmının onda birinin ödenmemesi halinde alacaklının şikayeti üzerine Mahkemece, hükmün infazının devamına karar verilecektir.

 

Mahkûmun, alacaklıya ödemesi gereken taksiti kaçırması halinde yaptırım mevcut mudur?

 

  • Hükümlü taksitlerden birini süresi içinde ilk defa ödemediği takdirde ödemediği bu taksit, sürenin sonuna bir taksit olarak eklenecektir. Mahkûm, kalan taksitlerden birini daha ödemediği takdirde alacaklının şikâyeti üzerine mahkemece hükmün infazının devamına karar verilecektir. Bununla birlikte yapılan bu değişiklik, 30.04.2021 tarihine kadar işlenmiş ve yargılaması devam eden suçlar bakımından, çek bedelinin ödenmeyen kısmının onda birinin 30.06.2022 tarihine kadar ve belirtilen taksitlerin süreleri içinde alacaklıya ödenmesi koşuluyla infaz aşamasında da uygulanabilecektir.

 

Dolayısıyla mahkûm tarafından maddede belirtilen şekilde ödeme yapılmadığı takdirde infazın devamına karar verilecektir.

 

Alacaklı, şikayet etmezse mahkeme kendiliğinden infazın devamına karar verebilir mi?

 

İlgili düzenlemede infazın devamına karar verilmesi açıkça “alacaklının şikayetine” bağlandığından, mahkeme kendiliğinden infazın devamına karar vermeyecektir.

barlas-law-firm-logo-white

Adres

AGAOGLU MASLAK1453
Maslak Mah. Tas Yoncası Sok.
C7 Blok D:45 Kat:8
Sariyer Istanbul – Turkey

+90 212 274 99 53 / 54
info@barlaslaw.com

© 2019 Barlas Hukuk Bürosu. Tüm Hakları Saklıdır.

site by boozaa

error: Bu içerik korumalıdır.