Müşteri Bilgileri Paylaşılabilir mi? Sır Saklama Yükümlülüğü Nedir? Sır Niteliğindeki Bilgilerin Paylaşılması Hakkında Yönetmelik

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (“BDDK”) tarafından düzenlenen Sır Niteliğindeki Bilgilerin Paylaşılması Hakkında Yönetmelik (“Yönetmelik”), 01.01.2022’de yürürlüğe girmek üzere 04.06.2021 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

Yönetmelik, 5411 Sayılı Bankacılık Kanunu kapsamında sır saklama yükümlülüğü, bu yükümlülüğün istisnaları ve müşteri sırrı kavramına yönelik standartlar getirmektedir. Sır niteliğindeki bilgilerin paylaşılmasına ilişkin ilkeler, Yönetmelik’te detaylı şekilde belirlenmiş ve bu ilkeler KVKK’da belirtilen ilkelerle uyumlu olarak düzenlenmiştir.

 

Yönetmeliğe göre;

 

  • Sıfat ve görevleri dolayısıyla bankalara veya müşterilerine ait sırları öğrenenler, söz konusu sırları bu konuda kanunen açıkça yetkili kılınan mercilerden başkalarına açıklayamazlar.
  • Bankacılık faaliyetlerine özgü olarak bankalarla müşteri ilişkisi kurulduktan sonra oluşan gerçek ve tüzel kişilere ait veriler, müşteri sırrı haline gelir.
  • Bir gerçek veya tüzel kişinin, banka müşterisi olduğunu gösterir her türlü bilgi müşteri sırrı kapsamında sayılır.
  • Müşteri sırrı niteliğindeki bilgiler, sır saklama yükümlülüğünden istisna tutulan haller haricinde, müşterinin açık rızası alınsa dahi, müşteriden gelen bir talep ya da talimat olmaksızın yurt içindeki ve yurt dışındaki üçüncü kişilerle paylaşılamaz.
  • Müşterinin bilgilerini paylaşmaya dair açık rıza göstermesi veya talep ya da talimat vermesi, bankanın vereceği hizmetler için bir ön şart haline getirilemez.
  • Sır saklama yükümlülüğünden istisna tutulan hallere ilişkin hükümler ise sadece belirtilen amaçlarla sınırlılık ve bu amaçların gerektirdiği kadar veriyi içerecek şekilde, ölçülülük ilkesini kapsayacak şekilde düzenlenmiştir.
  • İstisna kapsamında paylaşılacak bilgiler de dahil olmak üzere, müşteri sırrı ve banka sırrı niteliğindeki bilgilerin, sadece belirtilen amaçlarla sınırlı olmak ve ölçülülük ilkesine uygun olarak bu amaçların gerektirdiği kadar veriyi içermek kaydıyla paylaşılabilecektir.

 

Yönetmelik ile bankalara, Bilgi Paylaşım Komitesi kurma zorunluluğu getirilmiştir. Bu komite asgari olarak, bilgi paylaşımını talep eden ya da kendisinden bilgi talep edilen iş kolu, iç kontrol birimi, uyum birimi ve hukuk birimi temsilcileri ile ilgili varlık sahiplerinden oluşacaktır. Bilgi Paylaşım Komitesi, ölçülülük ilkesini dikkate alarak müşteri sırrı ve banka sırrı niteliğindeki bilgilerin paylaşımını koordine etmek ve gelen paylaşım taleplerinin uygunluğunu değerlendirerek bunları kayıt altına almakla sorumlu olacaktır.

 

Bilgi Paylaşım Komitesi’nin görev tanımları ile çalışma esasları, bankaların yönetim kurulları tarafından onaylanacaktır.

barlas-law-firm-logo-white

Adres

AGAOGLU MASLAK1453
Maslak Mah. Tas Yoncası Sok.
C7 Blok D:45 Kat:8
Sariyer Istanbul – Turkey

+90 212 274 99 53 / 54
info@barlaslaw.com

© 2019 Barlas Hukuk Bürosu. Tüm Hakları Saklıdır.

site by boozaa

error: Bu içerik korumalıdır.