Perakende Ticarette Uygulanacak İlke ve Kurallar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

16 Mart 2021 tarihli ve 31425 sayılı Resmi Gazete ile Ticaret Bakanlığı tarafından Perakende Ticarette Uygulanacak İlke ve Kurallar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” yayınlanmıştır.

Bu değişiklikle birlikte  Perakende Ticarette Uygulanacak İlke ve Kurallar Hakkında Yönetmeliğin taksitli satışlara genel sınırlama getiren 12/B maddesine “konut satışı haricindeki” ibaresi eklenmiştir, böylece konut satışları, perakende ticarette uygulanacak ilke ve kurallar hakkında yönetmelikle getirilen taksitlendirme sınırlaması kapsamı dışına çıkarılmıştır.

Bunun haricinde ilgili değişiklikle taşıt satışlarında taksitlendirme sınırlamaları aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir,

  • Nihai fatura değeri 120 bin TL ve altındaki taşıt satışlarında 60 ay,
  • Nihai fatura değeri 120 bin ile 300 bin TL arası olan taşıt satışlarında 48 ay,
  • Nihai fatura değeri 300 bin ile 750 bin TL arası olan taşıt satışlarında 36 ay,
  • Nihai fatura değeri  750 bin TL üzerinde olan taşıt satışlarında 24 ay olarak belirlenmiştir.

Leave a commenterror: Bu içerik korumalıdır.