30 Nisan 2021 Cuma günü 31470 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış olan “7318 Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” ile pandemi döneminde uygulanan kısıtlamalar sebebiyle hak kaybının önlenmesi amacıyla çeklerin bankalara ibrazı ile icra iflas takipleri 31 Mayıs 2021’e kadar durdurulduğu düzenlendi