Covid 19 Tedbirleri Kapsamında 7318 Sayılı Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

30 Nisan 2021 Cuma günü 31470 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış olan “7318 Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” ile pandemi döneminde uygulanan kısıtlamalar sebebiyle hak kaybının önlenmesi amacıyla çeklerin bankalara ibrazı ile icra iflas takipleri 31 Mayıs 2021’e kadar durdurulduğu düzenlendi. Kamu idarelerinin, kamu hukukundan veya özel hukuktan doğan alacakları hakkında, 30 Nisan 2021 ile 31 Mayıs 2021 tarihleri arasında icra ve iflas takibi başlatılamayacak.

Kabul edilen önergeye göre ibraz süresinin son günü 30 Nisan ile 31 Mayıs arasına isabet eden çekler, bu tarihler arasında ibraz edilemeyecek. Ancak 1 Haziran’dan sonra kalan süre için ibraz işlemi yapılabilecek.

30 Nisan ile 31 Mayıs arasında, bu tarihler dahil olmak üzere vadesi gelen kambiyo senedine dayalı alacaklar hakkında icra ve iflas takibi başlatılamayacak, ihtiyati haciz kararı verilemeyecek ve başlamış olan takipler duracak.

Öte yandan Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu Kapsamına giren kamu idarelerinin kamu hukukundan veya özel hukuktan doğan alacakları hakkında 30 Nisan 2021 ile 31 Mayıs 2021 tarihleri arasında icra ve iflas takibi başlatılamayacak.

barlas-law-firm-logo-white

Adres

AGAOGLU MASLAK1453
Maslak Mah. Tas Yoncası Sok.
C7 Blok D:45 Kat:8
Sariyer Istanbul – Turkey

+90 212 274 99 53 / 54
info@barlaslaw.com

© 2019 Barlas Hukuk Bürosu. Tüm Hakları Saklıdır.

site by boozaa

error: Bu içerik korumalıdır.