Taşınmaz Edinimi Yolu ile Türk Vatandaşlığında Yeni Uygumalar Nedir?

En az 250.000 Amerikan Doları veya karşılığı döviz ya da karşılığı Türk lirası değerinde taşınmaz, tapu kayıtlarına 3 yıl satılmayacağı şerhi koyularak satın alındığında istisnai yoldan (yatırım yoluyla) Türk vatandaşlığının kazanılması mümkündür.

07.12.2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 418 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararıyla yapılan değişikliklerden önce yabancılar sadece kat mülkiyeti tesis edilmiş ve tamamlanmış taşınmazları satın alabiliyorlardı. Gelen değişikliklerle birlikte, yabancılar belirtilen şartları taşıması halinde devam eden inşaat projelerindeki taşınmazları satın almak için taşınmaz satış vaadi sözleşmesi yaparak da Türk vatandaşlığına başvurabilir.

Taşınmaz Edinimi veya Taşınmaz Satış Vaadi Sözleşmesi Yoluyla Türk Vatandaşlığının Kazanılması İçin Gerekli Şartlar Nelerdir?

1) Taşınmazın değeri en az 250.000 Amerikan Doları veya karşılığı döviz ya da karşılığı Türk lirası olmalı ve bu değer peşin yatırılmalıdır. (Taşınmaz 12.01.2017-18.09.2019 tarihleri arasında satın alındıysa değeri en az 1.000.000 Amerikan Doları olmalıdır. 19.09.2018 tarihi ve sonrasında satın alınan taşınmazlar ile 07.12.2018 tarihi ve sonrasında taşınmaz satış vaadine konu olan taşınmazların değeri en az 250.000 Amerikan Doları olmalıdır.)

2) Taşınmaz üzerinde kat mülkiyeti veya kat irtifakı kurulmalıdır.

3) Noterden bir taşınmaz satış vaadi sözleşmesi yapılmalıdır.

4) Yapılan taşınmaz satış vaadi sözleşmesi, 3 yıl boyunca üçüncü bir kişiye devir veya tapu sicilinden terkini yapılamayacağı kaydıyla tapu siciline şerh edilmelidir.

Değerleme Raporu Nedir ve Nasıl Alınır?

Değerleme Raporu, satın alınan taşınmazların değerinin tespitine ilişkin olarak alınır. 15.09.2021 tarih ve 2021/6 (1911) sayılı Genelge’nin yayınlanmasından önce Değerleme Raporu, taraflardan herhangi birinin atadığı kuruluş tarafından düzenleniyor daha sonra düzenlenen bu Değerleme Raporu, tapunun sistemine yükleniyordu. 15.09.2021 tarih ve 2021/6 (1911) sayılı Genelgeyle birlikte artık değerleme raporları, devlet tarafından bağımsız atanan kişi tarafından düzenlenecektir. Bu genelgeye göre;

Değerleme Raporu talepleri https://webtapu.tkgm.gov.tr./ adresinden veya taşınmaz maliki Türk vatandaşıysa ALO-181 Çağrı Merkezinden yapılabilir. Değerleme Raporu’na ilişkin hizmet bedeli ödendikten sonra değerleme talebi sistem tarafından aynı gün içinde yetkili değerleme kuruluşuna atanır. İlgilisi, değerleme talebine ilişkin işlemlerin aşamalarını Web Tapu üzerinden takip edebilir. Yetkili kuruluş tarafından Değerleme Raporu hazırlanıp onaylandıktan sonra Değerleme Raporu e-imza ile imzalanarak sistem üzerinden TAKBİS’e aktarılır.

 

İlgilisi, raporu Web Tapu üzerinden görüntüleyebilir, takibini yapabilir ve basit yazım hatası mevcutsa yine Web Tapu üzerinden düzeltme talebinde bulunabilir. Değerleme Raporu’nun TAKBİS’e gönderilmesi sonrası ilgilisi en fazla üç kez düzeltme talebinde bulunabilir. İlgililer, değerleme raporunda belirlenen değere ilişkin düzeltme talebinde bulunamaz ancak yeni bir değerleme raporu talep edebilir.

Bu genelgenin yürürlüğe girmesinden önce (20.09.2021 tarihinden önce) Tapu Müdürlüklerine ulaşmamış ancak ilgililerce sözleşmesi yapılan, ücreti ödenen, faturası düzenlenen işlemlerde (bu belgelerin sunulması halinde) değerleme raporu ile birlikte KEP üzerinden 01.10.2021 tarihi mesai bitimine kadar tapu müdürlüğüne gönderilmesi halinde değerleme raporları mülga ilgi (ç) sayılı genelge kapsamında sonuçlandırılır

barlas-law-firm-logo-white

Adres

AGAOGLU MASLAK1453
Maslak Mah. Tas Yoncası Sok.
C7 Blok D:45 Kat:8
Sariyer Istanbul – Turkey

+90 212 274 99 53 / 54
info@barlaslaw.com

© 2019 Barlas Hukuk Bürosu. Tüm Hakları Saklıdır.

site by boozaa

error: Bu içerik korumalıdır.