Tebligat Kanunu Madde 21/2’ye Göre Tebligat Yapılması Hakkında Yargıtay İçtihadı Birleştirme Kararı

Muhatabın bilinen en son adresine çıkartılan tebligatın iade edilmesi ve adres kayıt sistemindeki yerleşim yeri adresinin bilinen adresten farklı olması halinde; adres kayıt sistemindeki yerleşim yeri adresine “Mernis adresi” şerhi verilerek Tebligat Kanunu’nun 21/2. maddesi uyarınca doğrudan tebligat çıkartılması yeterli olup öncelikle bu adrese normal bir tebligat çıkartılması gerekmediği, 2019/2 E., 2020/3 K. sayılı 20.11.2020 tarihli Yargıtay İçtihadı Birleştirme Büyük Genel Kurulu Kararı’nda belirtilmiştir.

Karar metninde doktrin görüşlerine çokça yer verilmiş olup bu görüşlerden bazıları aşağıdaki gibidir;

“…Bilinen en son adresin tebligata elverişli olmadığının anlaşılması veya tebligat yapılamaması halinde muhatabın adres kayıt sisteminde bulunan yerleşim yeri adresi, bilinen en son adresi kabul edilir ve tebligat buraya yapılır. (Teb. K. m. 10/2): ayrıca başka adres araştırması yapılamaz (Teb. Yön. m. 16/2, c.2)…” (Kuru, B: İstinaf Sistemine Göre Yazılmış Medeni Usul Hukuku, 2016, s. 850; Kuru, B: Medeni Usul Hukuku El Kitabı, 2020 Ankara, C.2, s. 1668)

“…Bilinen en son adresin tebligata elverişli olmadığının anlaşılması veya tebligat yapılamaması halinde muhatabın adres kayıt sisteminde bulunan yerleşim yeri adresi, bilinen en son adresi kabul edilir ve tebligat buraya yapılır. (Teb. K. m. 10/2; Teb. Yön. m. 16/2, c.1). Bu durumda ayrıca başka adres araştırması yapılmaz. Görüldüğü gibi Kanunda prensip olarak en fazla iki tebligat yapılması öngörülmüştür. İlk olarak muhatabın bilinen son adresine tebligat çıkarılacak, bu adreste tebligat yapılamazsa adres kayıt sistemindeki (mernis) adresine tebligat yapılacaktır. Bu durumda, ayrıca adres araştırmasına gerek kalmayacak ve evrakların ikiden fazla tebliğe çıkarılması ihtiyacı çok fazla doğmayacaktır…” (Pekcanıtez, H.: Medeni Usul Hukuku, C.1, İstanbul 2017, 15. B., s. 510,511)

Kararda; Tebligat Kanunu ile doktrindeki görüşler birlikte değerlendirildiğinde; mernis adresinin resmi tebligat adresi olarak kabul edildiği, mernis adresinin Tebligat Kanunu’nun 10. maddesinin 2. fıkrasında yazılı durumlarda başkaca adres araştırması yapılmasına gerek olmaksızın son adres olarak kanun koyucu tarafından kabul edildiği ve bu nedenle Tebligat Kanunu madde 21/2 uyarınca yapılacak tebligatlarda muhatap o adreste hiç oturmamış veya adresten sürekli olarak ayrılmış olsa dahi yeni adresi araştırılmaksızın o yerin muhtar veya ihtiyar heyetinden birine veya zabıta amir veya memurlarına imza karşılığında tebligatın teslim edileceği düzenlenmiş olduğundan iki aşamalı bir tebligat usulü benimsendiğinin anlaşılmakta olduğu ifade edilmiştir.

Sonuç olarak, muhatabın bilinen en son adresine çıkartılan tebligatın iade edilmesi ve adres kayıt sistemindeki yerleşim yeri adresinin bu adresten farklı olması halinde; adres kayıt sistemindeki yerleşim yeri adresine “Mernis adresi” şerhi verilerek Tebligat Kanunu’nun 21/2. maddesi uyarınca doğrudan tebligat çıkartılmasının yeterli olduğuna ve öncesinde bu adrese normal bir tebligat çıkartılması gerekmediğine oy çokluğuyla karar verilmiştir.

barlas-law-firm-logo-white

Adres

AGAOGLU MASLAK1453
Maslak Mah. Tas Yoncası Sok.
C7 Blok D:45 Kat:8
Sariyer Istanbul – Turkey

+90 212 274 99 53 / 54
info@barlaslaw.com

© 2019 Barlas Hukuk Bürosu. Tüm Hakları Saklıdır.

site by boozaa

error: Bu içerik korumalıdır.