Türk Vatandaşlığının Kazanılmasında Yabancılar Arası Taşınmaz Devri İşlemlerdeki Değişiklik

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü ve Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın katılımlarıyla gerçekleşen 20.01.2021 tarihli toplantıda taşınmaz edinimi yoluyla Türk vatandaşlığı kazanımına ilişkin olası muvazaalı taleplerin önüne geçilmesi amacıyla ek tedbirler alınması gereği ortaya çıkmıştır.

Bu bağlamda 22.03.2021 tarihli E-69083781-010.06.02-861963 sayılı yazı ile T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Yabancı İşler Dairesi Başkanlığı tarafından yazı yazılarak 30/05/2019 tarih ve 2019/5 sayılı “Türk Vatandaşlığı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik Hakkında” ki genelgenin ekindeki kılavuzun “G-Yabancılar Arası İşlemler” başlıklı bölümün bazı maddeleri değiştirilmiştir.

Değişiklik getirilen konulardan bir tanesi şu şekildedir. Satışa konu edilecek ve vatandaşlık işlemlerinde kullanılacak bir taşınmaz, yabancı gerçek kişinin kendi eşi ve çocukları tarafından veya aynı uyruklu bir yabancı gerçek kişi tarafından 12.012017 tarihinden sonra Türk vatandaşına devredilmiş taşınmazlardan olamaz.

Yani örneklemek gerekir ise, Bir Katar vatandaşı yabancı, taşınmazını bir Türk vatandaşına satışını gerçekleştirdikten sonra bir başka Katar vatandaşı bu taşınmazı satın almak suretiyle Türk vatandaşlığına hak kazanamayacaktır. Ya da yabancının eşinden veya çocuklarından alınmış bir taşınmaz Türk vatandaşına devrettikten sonra yabancının kendisine devredilemez. Bu değişikliğin getirilme sebebi ise olası muvazaalı satışların önüne geçilmek istenmesidir.

Ancak 12.01.2017 tarihinde sonra yabancı gerçek kişi adına kayıtlı taşınmazın Türk vatandaşına devrinden sonra, farklı bir uyruktan yabancı gerçek kişi tarafından vatandaşlık kazanılması amacıyla edinimi mümkündür. Yani bir Katar vatandaşı kişi taşınmazını bir Türk vatandaşına devrettikten sonra, aynı taşınmazın bir Birleşik Arap Emirlikleri vatandaşına devredilmesi durumunda, Birleşik Arap Emirlikleri vatandaşı yabancı taşınmaz edinimi yoluyla Türk vatandaşlığı kazanabilecektir.

Lütfen aşağıda verilen örneğe bakınız. Aşağıda belirtilen uyruklar örnekleme amaçlıdır.

Mümkün Değil Katar Türk Katar
Mümkün Katar Türk Birleşik Arap Emirlikleri

 

barlas-law-firm-logo-white

Adres

AGAOGLU MASLAK1453
Maslak Mah. Tas Yoncası Sok.
C7 Blok D:45 Kat:8
Sariyer Istanbul – Turkey

+90 212 274 99 53 / 54
info@barlaslaw.com

© 2019 Barlas Hukuk Bürosu. Tüm Hakları Saklıdır.

site by boozaa

error: Bu içerik korumalıdır.