“Veri Sorumluları Siciline Kayıt Hakkında Kamuoyu Duyurusunda” Veri Sorumluları Sicili Hakkında Yönetmelik’in 5 ve 9. Maddelerine Binaen Belirtilen Hususlar Kapsamında Veri Sorumlularının Yükümlülükleri Nelerdir?

Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından yayınlanan 04.01.2022 tarihli Veri Sorumluları Siciline Kayıt Hakkında Kamuoyu Duyurusu’nda Veri Sorumluları Sicili Hakkında Yönetmelik’in 5. maddesinde belirtilen “veri sorumlularının, Sicile sunulan ve Sicilde yayınlanan bilgilerin eksiksiz, doğru, güncel ve hukuka uygun olmasından sorumlu olduğu, Sicile açıklanacak bilgilerin Kişisel Veri İşleme Envanterine dayalı olarak hazırlanması gerektiği ve veri sorumlularının Sicile kaydolmasının Kanun kapsamındaki diğer yükümlülüklerini ortadan kaldırmayacağı” ve ilgili Yönetmelik’in 9. maddesinde belirtilen “Sicile yapılan kayıt başvurusunun; başvuru formunda yer alan bilgiler, kişisel verilerin işlenme amacı, veri konusu kişi grupları, kişisel verilerin aktarıldığı alıcı grupları, yabancı ülkelere aktarım öngörülüp öngörülmediği, alınan veri güvenliği tedbirleri ile saklama sürelerine ilişkin bilgileri içereceği” hükümleri kapsamında KVKK yaptığı değerlendirme sonucunda birtakım hususları belirtmiştir. 

 

Belirtilen hükümler kapsamında, duyuruda yapılmış olan değerlendirmeye göre VERBİS’e kayıt ve bildirim yükümlülüğü kayıt başvuru formunun sadece sisteme girilmesi veya Kuruma posta, kargo, kurye, KEP ile iletilmesi ya da elden teslim edilmesi ile yerine getirilmez. Kayıt ve bildirim yükümlülüğünün yerine getirilmesi için bu işlemlerin Kurumca onaylanması akabinde başvuru formunda belirtilen elektronik posta adresine iletilen “kullanıcı adı” ve “parola” ile VERBİS ana sayfada yer alan “Veri Sorumlusu Yönetici Giriş” butonu aracılığıyla giriş yaparak bir “irtibat kişisi” atanması, atanan irtibat kişisi tarafından da yine VERBİS ana sayfada yer alan “Sicile Kayıt” butonu aracılığıyla giriş yapılması ve ilgili veri sorumlusu için “bildirim” düzenlenerek sistem üzerinden bildirimin onaylanması gerekmektedir.

 

İlgili duyurunun devamında belirtildiği üzere VERBİS’e yapılan eksik başvuru ve bildirimler kesintisiz olarak erişilebilen ve düzenleme yapılabilen sistem üzerinden bir an önce tamamlanmalıdır. Bunun haricinde Yönetmelik’in 13’üncü maddesine göre Sicilde kayıtlı bilgilerde meydana gelen değişiklikler veri sorumlularınca değişikliğin meydana geldiği tarihten itibaren yedi gün içerisinde VERBİS üzerinden Kuruma bildirilir. Bu hüküm gereği VERBİS üzerinden bildirim güncellemesi yapılması mümkündür.

 

Duyuruda son olarak belirtildiği üzere VERBİS’e kaydolmak haricinde, Kanun ve ikincil mevzuatta getirilen diğer yükümlülükler de bulunmakta olup veri sorumlularının diğer yükümlülüklere de uyması gerektiği tabiidir.

barlas-law-firm-logo-white

Adres

AGAOGLU MASLAK1453
Maslak Mah. Tas Yoncası Sok.
C7 Blok D:45 Kat:8
Sariyer Istanbul – Turkey

+90 212 274 99 53 / 54
info@barlaslaw.com

© 2019 Barlas Hukuk Bürosu. Tüm Hakları Saklıdır.

site by boozaa

error: Bu içerik korumalıdır.