Yönetici, Kat Malikleri Tarafından Kendisine Yetki Verilmesi Durumunda Ecrimisil (Haksız İşgal Tazminatı) Açabilir mi?

Ecrimisil Davası Nedir?

Ecrimisil, başka bir adıyla haksız işgal tazminatı, taşınmazı kullanma hak ve yetkisine sahip olmayan bir kişi tarafından, taşınmaz sahibinin rızası olmadan haksız ve kötü niyetle kullanılması sonucu doğan bir tazminat türüdür. Bu malın haksız yere kullanılmasından doğan zarar ecrimisil olarak haksız işgalde bulunan kişiden tazmin edilir. Ecrimisilin birtakım şartları vardır bunlar;

1-Haksız işgal: Haksız işgalin oluşabilmesi için ise taşınmazı kullanan kişinin taşınmaz üzerinde hak ve yetkiye sahip olmaması gerekir.

2-Haksız işgal nedeni ile doğmuş bir zarar: Söz konusu işgal sonucu bir zarar doğmuş olmalıdır.

3-İlliyet bağı: Taşınmaz sahibinin oluşan zararı ile taşınmazın haksız yere kullanılması arasında illiyet bağı olmalıdır.

4-Kötü niyet: Taşınmazı haksız olarak kullanan kişi kötü niyetli olmalıdır. Taşınmazı haksız olarak kullanan kişi bu taşınmaz üzerinde tasarruf hak ve yetkisine sahip olmadığını bilerek işgali gerçekleştirmelidir.

 

Ecrimisil Davasını Bina Yöneticisi Açabilir mi?

Kat malikleri tarafından yöneticiye yetki verilmesi durumunda yönetici de ecrimisil davası açabilir. Kat Mülkiyeti Kanununun 32. maddesinde ise ana gayrimenkulün kat malikleri kurulu tarafından, sözleşme, yönetim planı ve kanun hükümleri uyarınca verilecek kararlara göre yönetileceği, 34. maddesinde de kat maliklerinin, ana gayrimenkulün yönetimini kendi aralarından veya dışarıdan seçecekleri bir kimseye (yönetici) veya üç kişilik bir kurula (yönetim kurulu) verebilecekleri belirtilmiştir. Bu maddeye göre seçilen yöneticinin görevleri ise Kanunun 35. maddesinde ayrı ayrı sayılmış ve maddenin (a) bendinde “kat malikleri kurulunca verilen kararların yerine getirilmesi” de yöneticinin görevleri arasında gösterilmiştir. Sözü edilen Kanunun 38. maddesinde de yöneticinin, kat maliklerine karşı aynen bir vekil gibi sorumlu bulunduğu düzenlenmiştir.

Nitekim 2017/1282 Esas numaralı ve 2017/604 Karar numaralı Yargıtay kararında bu durum açıkça belirtilmiştir.

“Bilindiği ve 634 sayılı Yasanın 35.maddesinde düzenlendiği üzere, apartman yöneticisinin görevleri arasında “kat malikleri kurulunca verilen kararların yerine getirilmesi” de yer almakta olup, buna göre, kat maliklerinin olurlarının alınması halinde yöneticinin dava açabileceğinde kuşku yoktur. Somut olayda, Kardelen Apartmanı Genel Kurulunun 09.01.2010 günlü kararı ile yönetici davacı …’a Kiler Ankara Mağazacılık Sanayi ve Ticaret A.Ş aleyhine aidat alacaklarının tahsili ve ecrimisil davası açılması yönünde yetki verilmiş, …’ın tayin ettiği avukat tarafından eldeki dava açılmıştır. Hal böyle olunca, işin esasının incelenmesi gerekirken, yanılgılı değerlendirme ile yazılı şekilde karar verilmesi doğru değildir.”

Sonuç olarak kat maliklerinin onaylarının alınması durumunda yöneticinin ecrimisil davası açabileceği hususunda bir kuşku yoktur.

barlas-law-firm-logo-white

Adres

AGAOGLU MASLAK1453
Maslak Mah. Tas Yoncası Sok.
C7 Blok D:45 Kat:8
Sariyer Istanbul – Turkey

+90 212 274 99 53 / 54
info@barlaslaw.com

© 2019 Barlas Hukuk Bürosu. Tüm Hakları Saklıdır.

site by boozaa

error: Bu içerik korumalıdır.