1. Çalışma süresi haftada en çok 45 saattir. Fazla çalışma (fazla mesai) haftalık 45 saati aşan çalışmalardır. Fazla sürelerde çalışma (aşkın çalışma) ise haftalık çalışma süresinin sözleşmelerle 45 saatin altında belirlendiği durumlarda bu çalışma süresini aşan ve 45 saate kadar yapılan çalışmaları ifade eder. Fazla çalışma toplamı 1 yılda 270 saatten fazla olamaz.

İş Kanunu madde 41/2’ye göre her 1 saat fazla çalışma için verilecek ücret normal çalışma ücretinin saat başına düşen miktarının %50 yükseltilmesi suretiyle ödenir.