Kurumun inceleme yapacağı lisans başvuruları ile kurulun yapacakları faaliyet alanları kapsamında detaylandırılmış. Ayrıca kurumun kurula sunduğu lisans incelenmesinin reddi durumunda başvuru sahibi tüzel kişiye yazılı bildirim günü 5 günden 10 güne çıkartılmış.