31712 Sayılı Resmî Gazete’de Yayımlanan Tebliğ İle Yürürlükten Kaldırılan İşveren Yükümlülüklerine İlişkin Uygulama Esaslarına Dair Hükümler İçeren İşveren Uygulama Tebliği Ne Gibi Düzenlemeler İçeriyordu?

7/1/2022 tarihli ve 31712 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İşveren Uygulama Tebliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ ile işveren yükümlülüklerine ilişkin uygulama esaslarına dair düzenlenmeler içeren İşveren Uygulama Tebliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Böylece işverenin,

  • 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 4’üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı sayılanlar yönünden aylık prim ve hizmet belgesinin düzenlenmesi, verilmesi ve primlerin ödenmesi,
  • Kanunun 4’üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamındaki sigortalıların beyanda bulunma esasları ve primlerin ödenme süreleri,
  • Kanunun 4’üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında sigortalı sayılanlar yönünden aylık prim ve hizmet belgesinin düzenlenmesi, verilmesi ve primlerin ödenmesi,
  • Sosyal güvenlik destek priminin ödenme şekli ve süresi,
  • Prim borçlarının katma değer vergisi iade alacağından mahsup suretiyle ödenmesi,
  • Prime esas kazancın tespitine ilişkin usul ve esaslar,
  • Kanunun 4’üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı çalıştıran işyerlerinin tesciline ilişkin bazı hususlar ve kanunun 4’üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında sigortalı çalıştırılan işyerlerinin tescili olmak üzere diğer hususlar,

noktalarında getirilmiş birtakım yükümlülüklerini düzenleyen tebliğ kaldırıldı.

barlas-law-firm-logo-white

Adres

AGAOGLU MASLAK1453
Maslak Mah. Tas Yoncası Sok.
C7 Blok D:45 Kat:8
Sariyer Istanbul – Turkey

+90 212 274 99 53 / 54
info@barlaslaw.com

© 2019 Barlas Hukuk Bürosu. Tüm Hakları Saklıdır.

site by boozaa

error: Bu içerik korumalıdır.