Elektronik haberleşme hizmeti sunmak ve/veya elektronik haberleşme şebekesi veya altyapısı kurup işletmek isteyen şirketlerin yetkilendirilmesine yönelik usul ve esaslar “Elektronik Haberleşme Sektörüne İlişkin Yetkilendirme Yönetmeliği” ile düzenlenmiştir.