Escrow sözleşmesi, taraflarının devreden, devralan ve Escrow tutan olduğu üç taraflı bir hukuki ilişkidir. Bu ilişkiye göre devreden belli bir şeyi teslim etme veya bir işi gerçekleştirmeyi üstlenirken bunun karşılığı olarak devralan, devredene ödeme yapmakla yükümlüdür. Escrow tutanın bu ilişkideki rolü ise taraflar arasındaki ödemelerin karşı taraf yükümlülüğünü yerine getirdikten sonra yapılmasını sağlamaktır.