15 Nisan 2021 tarihinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Kırsal Mahalle ve Kırsal Yerleşik Alan Yönetmeliği 31455 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Yönetmeliğe göre, kırsal mahalle veya kırsal yerleşik alan, sosyo-ekonomik durumu, şehir merkezine uzaklığı, belediye hizmetlerine erişebilirliği, mevcut yapılaşma durumu ve benzeri hususlar dikkate alınmak suretiyle belirlenecek.