30.04.2021 tarihli, 31470 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Mali Suçları Araştırma Kurulu Genel Tebliği” ile Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanunun uygulanmasına yönelik olarak; müşteri kimliğinin doğrulanması amacıyla kullanılacak uzaktan kimlik tespiti yöntemlerine ilişkin usul ve esasları düzenlenmiştir.