25.06.2021 tarihinde Kişisel Verileri Koruma Kurumu’nun kendi internet sitesinde Ortaklıkların VERBİS’e Kayıt Yükümlülüğü Hakkında Duyuru Yayınlanmıştır.