Joint Venture kısaca açıklamak gerekir ise birden fazla şirketin bir proje üzerinde beraber çalışmak için kurdukları topluluğa verilen isimdir. Bir nevi konsorsiyum, ortak yatırım şirketi denebilir. Ortak girişimin, konsorsiyum ya da iş ortaklığından başlıca farkı, tarafların bir proje için adi ortaklık olarak hareket etmelerinden ziyade, yeni bir şirket kurmalarıdır.