Katılımcıların, konut ve taşıt başta olmak üzere çeşitli varlıkları edinmeleri için faizsiz finansman hizmeti sürdüren şirketlerin ve bu şirketlerin sunduğu tasarruf finansmanı hizmetlerinin yasal bir çerçeveye oturtulması amacıyla Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunca çıkarılan “Tasarruf Finansman Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Yönetmelik” (“Yönetmelik”),07.04.2021 tarihli, 31447 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.