Muhatabın bilinen en son adresine çıkartılan tebligatın iade edilmesi ve adres kayıt sistemindeki yerleşim yeri adresinin bilinen adresten farklı olması halinde; adres kayıt sistemindeki yerleşim yeri adresine “Mernis adresi” şerhi verilerek Tebligat Kanunu’nun 21/2. maddesi uyarınca doğrudan tebligat çıkartılması yeterli olup öncelikle bu adrese normal bir tebligat çıkartılması gerekmediği, 2019/2 E., 2020/3 K. sayılı 20.11.2020 tarihli Yargıtay İçtihadı Birleştirme Büyük Genel Kurulu Kararı’nda belirtilmiştir.