Türkiye Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşları Birliği Statüsünde Yapılan Değişiklikler Nelerdir?

27/6/2020 tarihli ve 2678 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan Türkiye Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşları Birliği Statüsünün 12’nci maddesine şu aşağıdaki fıkra eklenmiştir:

 

“(7) Genel Kurul toplantıları fiziki ortamda yapılabileceği gibi tamamen elektronik ortamda veya bazı üyelerin fıziken mevcut bulundukları bir toplantıya bir kısım üyelerin elektronik ortamda katılması yoluyla da yapılabilir. Birlik, üyelerin genel kurul toplantılarına elektronik ortamda katılmalarına, görüş açıklamalarına, öneride bulunmalarına ve oy kullanmalarına imkân tanıyacak sistemi kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet alabilir. Birlik Yönetim Kurulu tarafından Genel Kurul üyelerinin iradelerinin toplantılara sağlıklı bir şekilde yansıması ve toplantılara ilişkin sistem ve ağ güvenliğinin sağlanmasına yönelik gerekli tedbirler alınır. Genel Kurulun bu hükümlere uygun olarak elektronik ortamda düzenlenmesine ilişkin usul ve esaslar Birlikçe belirlenir.”

 

 Yönetim Kurulu toplantılarındaki değişiklikler nelerdir?

 

Cumhurbaşkanı kararının ikinci maddesi ile statünün 17. Maddesinde değişiklik yapılmış ve toplantıların elektronik ya da fiziki olarak yapılabilmesinin önü açılmıştır. Ödeme ve elektronik para kuruluşları birliği bu noktada, elektronik ortamda toplantıya katılma ve oy kullanma gibi işlemler için gerekli olan altyapıyı kendisi hazır edebilir ya da bu konuda hizmet satın alabilir. Yönetim kurulu toplantılarının elektronik ya da fiziki ortam farketmeksizin toplantı ve karar nisapları aynen uygulanmaya devam edilecektir. Bununla birlikte statünün 19. Maddesinin ikinci fıkrasının sonuna eklenen cümle uyarınca; elektronik ortamda gerçekleştirilecek Yönetim kurulu toplantılarında, fiziki defter tutulması ve alınan kararlar, genel sekreterlik tarafından deftere geçilecek ve toplantıya katılan yönetim kurulu üyeleri tarafından imzalanacaktır. Karar defterinin elektronik ortamda tutulması durumunda halinde yönetim kurulu üyeleri tarafından elektronik imza ile imzalanacaktır.

 

Değişiklikler, 27 Ekim 2021 tarihinden itibaren yürülüğe girmiştir.

barlas-law-firm-logo-white

Adres

AGAOGLU MASLAK1453
Maslak Mah. Tas Yoncası Sok.
C7 Blok D:45 Kat:8
Sariyer Istanbul – Turkey

+90 212 274 99 53 / 54
info@barlaslaw.com

© 2019 Barlas Hukuk Bürosu. Tüm Hakları Saklıdır.

site by boozaa

error: Bu içerik korumalıdır.