Çalışma izni, yabancılara ve yabancı personel çalıştıracak firmalara Çalışma Bakanlığı tarafından verilen izinlerin genel adıdır.  Türkiye’de süreli, süresiz, bağımsız ve Turkuaz kart olarak dört çeşit çalışma izni vardır, başvurular https://ecalismaizni.csgb.gov.tr/#/eizin üzerinden KEP adresi ve Elektronik imza ile  işveren veya yetki verdiği danışmanlık firması tarafından yapılır. Yabancılar işveren olmadan kendi adlarına çalışma izni alamazlar.

 

Yabancıların Çalışma İzinlerinde Değişiklikler

2018 yılında Uluslararası işgücü genel müdürlüğünün çalışma izni politikalarında ki değişiklikler sırasıyla aşağıdaki gibidir.

  • Yabancı çalışma izni başvurularında Elektronik imza ve  KEP adresi sistemine geçilmiştir,  başvuru sahibinin KEP adresi ve elektronik imzası zorunlu hale getirilmiş olup, yabancı içinde elektronik posta adresi zorunlu kılınmıştır.
  • Türkiye’de Lisans ve ön lisans eğitimi bitirmiş ama devletten burs almış yabancı öğrencilere çalışma izni başvuruları çalışma bakanlığı tarafından reddedilmektedir.
  • Türkiye’de oturma izni olmayan, şirket kurarak yurt dışından çalışma izni başvurusu yapan Suriyeli yabancılar için ödenmiş sermaye şartı 300 bin TL ye çıkartılmıştır.
  • Çalışma Bakanlığının kampüsü içindeki Uluslararası İş gücü Genel Müdürlüğü  yeni binasında hizmet vermeye başlamıştır.
  • Uluslararası işgücü genel müdürlüğünün halka ilişkiler birimi kapatılmış olup, çok yakında genel müdürlüğe ziyaretler tamamen kısıtlanacaktır.
  • Turkuaz kart sistemi 2018 yılında başvurulara açılacağı tahmin edilmektedir.
  • Turkuaz kart, çalışma izni ve oturma izni danışmanlık firmalarına düzenleme getirecek Yetkili Aracı kurum yönetmeliği 2018 yılında yayınlanacağı tahmin edilmektedir.
  • Ev hizmetlerinde her sebeple olursa çalışma izni iptal edilen yabancılara oturma izni verilmemektedir.
  • Şirket ve kurumlarda çalışan yabancıların çalışma izinleri 6 aydan önce iptal edilirse veya işten ayrılırlarsa Türkiye’de oturma izni  alamayacaklardır.

Güncellenmeye devam edecektir. 26.02.2018

  • Çalışma Bakanlığı dosya takibi için yapılan ziyaretleri tamamen kapattı, daha önce salı ve perşembe günleri 16:00 – 17:00 arasında başvurusu yapılmış dosyaların takipleri yapılabiliyordu.

 

Güncellenmeye devam edecektir. 26.07.2018