Turizm Sektörü İçin Yabancı Personel Çalıştırma Kriterleri

Turizm Sektöründe Çalışacak Yabancılara Dönük Yeni Düzenleme Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (ÇSGB) tarafından da 2016 yılında yaşanan bölgesel olaylardan olumsuz etkilenen turizm sektörüne destek olmak amacıyla 31.12.2016 tarihine kadar geçerli olmak üzere turizm sektöründe çalışacak yabancılara ödenecek taban ücret düzeylerinde ve istihdam kriterlerinde kolaylıklar sağlandı. Buna göre, ÇSGB Uluslararası İşgücü Genel Müdürlüğü tarafından 14.02.2017 tarihinde yayınlanan duyuruda, sektör temsilcilerinden gelen talepler neticesinde ilave kolaylıkların 2017 yılında da artırılarak devam etmesi kararlaştırıldı. Düzenleme şu şekilde:
Turizm sektöründe yabancı çalıştırma talepleri Bünyelerinde;
 • İzinli masaj salonu bulunduğunu kanıtlayan Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan belgeli en az üç yıldızlı turizm işletmelerinin, belgeli tatil köylerinin, resmi makamlardan alınmış faaliyet izni bulunan termal otellerin,
 • Hamam-sauna-SPA vb. kompleksi bulunduran belgeli turizm işletmeleriyle anlaşmalı (sözleşme bulunan) tesislerin,
 • En az yirmi Türk vatandaşı çalıştıran resmi makamlardan izinli spor merkezlerinin,
 • Masör, masöz ve SPA terapisti gibi uzmanlık ve ustalık gerektiren işlerdeki yabancı çalıştırma talepleri değerlendirmeye alınacak, bu kapsamda bulunmayan işletme ve işyerlerinin talepleri ise uygun bulunmayacaktır.

B) Turizm sektöründe yabancılar için yabancıya ödenebilecek en az ücret 31.12.2017 tarihine kadar geçerli olmak üzere;

 • Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan belgeli veya belgesiz turizm işletmeleri ile bunların bünyelerinde izinli faaliyet gösteren işletmeler (SPA, güzellik merkezi, spor merkezi, kuaför, kuyumcu, deri, halı, tekstil vb. gibi küçük işletmeler), turizm seyahat acentaları, belgeli tatil köyleri ve turizm-animasyon organizasyon firmaları ile müstakil eğlence yerlerinde çalışacak yabancılar için yabancıya ödenebilecek en az ücret düzeyi başvuru tarihi itibariyle yürürlükte bulunan asgari ücret olarak uygulanabilecektir.
 • Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan belgeli turizm işletmeleri ile belgeli tatil köyleri, eğlence sektörü, turizm- animasyon organizasyon firmalarınca uzmanlık ve ustalık gerektiren işlerde istihdam edilecek yabancılar için en az on Türk vatandaşı çalıştırılması halinde,

Kültür ve Turizm Bakanlığından belgeli veya belgesiz turizm işletmelerinin bünyelerinde izinli veya sözleşme ile faaliyet gösteren işletmelerde (kuaför, kuyumcu, deri, halı, tekstil satışı vb. gibi küçük işletmeler) istihdam edilecek yabancılar için en az bir Türk vatandaşı çalıştırılması halinde en fazla iki yabancı çalışana kadar olmak üzere, Her bir yabancı için ayrı ayrı beş Türk vatandaşı istihdamına ilişkin kota ayrıca uygulanmayacaktır. 

Sosyal güvenlik primleri Çalışma izni alınan yabancılar için ikili sosyal güvenlik anlaşmalarındaki hükümler saklı kalmak kaydıyla, SGK primlerinin de yatırılması gerekmektedir. Yabancılara ait sosyal güvenlik primlerinin, çalışma izni alınırken bakanlığa beyan edilen ücrete göre aylık 30 gün üzerinden Sosyal Güvenlik Kurumu’na bildirilmesi gerekmektedir.

Turizm sektöründe çalışacak yabancılar için yurt içi çalışma izni başvurusu kriterleri ; 

 1. Başvuru dilekçesi
 2. Ticaret Odası’ndan alınmış Faaliyet Belgesi
 3. Kuruluşun en son sermaye ve ortaklık yapısını gösteren Ticaret Sicil Gazetesi
 4. Son yıla ait, vergi dairesi veya yeminli mali müşavir onaylı bilanço ve kâr/zarar tablosu
 5. Vekaletname
 6. Turizm işletme belgesi

Yabancıdan İstenilen Belgeler

 1. En az 6 aylık ikamet tezkeresi
 2. Pasaport fotokopisi.
 3. Noter onaylı ve Türkçe tercümeli diploma
 4. 1 adet fotoğraf

Yabancıdan istenilen bilgiler

 • Yabancının alacağı maaş:
 • Yabancının telefon numarası:
 • Yabancının medeni hali:
 • Yabancının yurtdışı ikamet adresi:
 • Yabancının yurtiçi ikamet adresi:
 • İş yerinde yapacağı görev:
 • Türk vatandaş yerine yabancı istihdamı talebinin gerekçesi:

Turizm sektöründe çalışacak yabancılar için yurt dışı çalışma izni başvurusu kriterleri ; Konsolosluk başvurusu için gerekli belgeler ;

 • Referans numarası başvuru dilekçesi
 • Belirli süreli iş sözleşmesi
 • Noterden taahhütname
 • İmza sirküleri
 • Ticaret sicil gazetesi
 • Vergi levhası

Çalışma bakanlığı başvurusu için gerekli şirket belgeleri ;

 1. Başvuru dilekçesi
 2. Turizm işletme belgesi (Yoksa Ticaret Odası’ndan alınmış Faaliyet Belgesi)
 3. Kuruluşun en son sermaye ve ortaklık yapısını gösteren Ticaret Sicil Gazetesi
 4. Son yıla ait, vergi dairesi veya yeminli mali müşavir onaylı bilanço ve kâr/zarar tablosu
 5. Vekaletname

Yabancıdan İstenilen bilgi ve Belgeler

 1. Belirli süreli iş sözleşmesi.
 2. Pasaport fotokopisi.
 3. Noter onaylı ve Türkçe tercümeli diploma
 4. 1 adet fotoğraf
 • İş yeri SGK numarası:
 • Konsolosluktan alınan referans numarası:
 • Yabancının alacağı maaş:
 • Yabancının telefon numarası:
 • Yabancının medeni hali:
 • Yurtiçi ikamet adresi:
 • İşyerinde yapacağı görev:
 • Türk vatandaşı yerine yabancı istihdamı talebinin gerekçesi

Leave a commentbarlas-law-firm-logo-white

Adres

AGAOGLU MASLAK1453
Maslak Mah. Tas Yoncası Sok.
C7 Blok D:45 Kat:8
Sariyer Istanbul – Turkey

+90 212 274 99 53 / 54
info@barlaslaw.com

© 2019 Barlas Hukuk Bürosu. Tüm Hakları Saklıdır.

site by boozaa

error: Bu içerik korumalıdır.