Ev Hizmetlerinde Yabancı Bakıcı Çalıştırma

Evinizde yaşlı veya çocuk bakımı için yabancı uyruklu bakıcı çalıştırmayı düşünüyorsanız, bu sayfa çalışma izni prosedürleri hakkında genel bir bilgi edinmenize yardımcı olacaktır.

Ev’de yabancı uyruklu bakıcı çalıştırma şartları

Evinizde temizlikçi, bulaşıkçı, gündelikçi ve hizmetçi olarak yabancı personel çalıştıramazsınız. Sadece çocuk bakımı, yaşlı bakımı ve hasta bakımı için yabancı uyruklu bakıcı çalıştırabilirsiniz.

 • Evinde 15 (ON BEŞ) yaşından küçük çocuğu bulunanlar çocuk bakıcısı olarak çalıştırma şartıyla izin alabilir.
 • Evinde veya birinci derece akrabası olması şartıyla başka bir evde 65 (ALTMIŞ BEŞ) yaşından büyük birisinin genel bakımını yapması şartıyla izin alabilir.
 • 65 yaşından küçük ama hastalığı doktor raporu ile sabit olanlar için birinci dereceden akrabalar, ilgili kişinin bakımında çalıştırma şartıyla, yabancı bakıcıya çalışma izni alabilirler.

Nelere dikkat etmelisiniz?

Çalıştırmayı düşündüğünüz yabancı uyruklu bakıcının oturma izni olup olmadığı çok önemlidir. Oturma izni olan bakıcı için Çalışma İzni almak hem daha kolay hem de daha az maliyetli olmaktadır.

Yabancıyı izinsiz çalıştıran işveren veya işveren vekillerinin, yabancının sınır dışı edilme işlemleri konusundaki yükümlülükleri hakkında 4817 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası “Çalışma izni bulunmayan yabancıyı çalıştıran işveren veya işveren vekillerine her bir yabancı için beş bin Türk Lirası idarî para cezası verilir. Bu durumda, işveren veya işveren vekili yabancının ve varsa eş ve çocuklarının konaklama giderlerini, ülkelerine dönmeleri için gerekli masrafları ve gerektiğinde sağlık harcamalarını karşılamak zorundadır.” hükmü amir olup bu düzenleme çerçevesinde işlem tesis edilecektir.

Çalışma izni başvurusu için istenilen belgeler

Çalıştıracağınız yabancının oturma izni varsa

 • Ev Hizmetlerinde Yabancı Çalıştıracak İşveren Başvuru Dilekçesi,
 • Yabancı uyruklu bakıcının Oturma izin belgesinin fotokopisi,
 • Yabancıya ait pasaport sureti (Türkçe tercüme gereklidir.),
 • Yabancıya ait bir adet fotoğraf (Son altı ayda çekilmiş)
 • İşverene ait nüfus cüzdanı fotokopisi
 • İşverenin detaylı nüfus kayıt örneği ve muhtarlıktan alınmış yabancının çalışacağı adresi gösteren yerleşim yeri belgesi (Detaylı)
 • İşverenin KEP adresi ve Elektronik imzası

Hazırlamanız gereken bilgiler

 • İşverenin e-mail adresi:
 • Yabancının mezun olduğu okulun adı:
 • Yabancının mezun olduğu bölümün adı:
 • Yabancının telefon numarası:
 • Yabancının medeni hali:
 • Yabancının yurt dışı ikamet adresi:
 • Yabancının yurt içi ikamet adresi:
 • Yabancının iş yerinde yapacağı görevle ilgili bilgi:
 • Türk vatandaşı yerine yabancı istihdam talebinin gerekçesi:

Çalıştıracağınız yabancının oturma izni yoksa

Oturma izni olmayan bir yabancı için çalışma izni almak istiyorsanız eğer, personel adayınız kendi ülkesindeki Türk büyük elçiliğinden referans numarası almalı, bu referans numarası ile Türkiye’de Çalışma Bakanlığına başvuru yapılmalıdır. Bunun için hazırlamanız gereken bilgi ve belgeler aşağıdaki gibidir.

Konsolosluğa yapılacak çalışma izni başvurusu için gerekli evraklar. 

 • Konsolosluk başvuru dilekçesi
 • Belirli Süreli İş Sözleşmesi (Ev Hizmetleri) (iki nüsha düzenlenir, bir nüshası konsolosluğa verilir.
 • Noter onaylı taahhütname (işveren tarafından düzenlenir)
 • Doğum Belgesi (yabancı personel tarafından temin edilir)
 • Sabıka kağıdı (yabancı personel tarafından temin edilir)

Yukarıdaki evraklar yabancı uyruklu bakıcı kendi ülkesinde ise kargo yoluyla gönderilir, personel adayınız Türkiye de ise, kendi ülkesinde giderken bir dosya haline getirilip kendisine verilmelidir. Personel adayınız kendi ülkesine gittiğinde Doğum belgesini ve sabıka kağıdını bu dosyaya ekleyip Türk büyük elçiliğine teslim etmelidir.

Bakanlığa yapılacak çalışma izni başvurusu için gerekli evraklar;

 • Ev Hizmetlerinde Yabancı Çalıştıracak İşveren Başvuru Dilekçe Örneği
 • Belirli Süreli İş Sözleşmesi (Ev Hizmetleri)
 • Yabancı bakıcı’ya ait pasaport sureti
 • Yabancı şahsa ait bir adet fotoğraf(Son 6 ay içinde çekilmiş olması gerekmektedir.)
 • İşverene ait nüfus cüzdanı fotokopisi
 • Bakımı yapılacak olan şahsın kimlik fotokopisi (Bakılacak kişi yaşlıysa sağlık belgesi de alınması gereklidir.)
 • İşverenin nüfus kayıt örneği
 • Başvuru danışman tarafından yapılacaksa vekaletname

 

YABANCI BAKICI ÇALIŞMA İZNİ HARÇ ÜCRETLERİ

Yurt dışından yapılan başvurularda çalışma izni harçları başvuru onaylandıktan sonra  yabancı tarafından Türk büyük elçiliğine yatırılmaktadır.

ÇALIŞMA İZNİ HARÇ TUTARLARI SÜRE 2019 YILI HARÇ TUTARI 2020 YILI HARÇ TUTARI KART BEDELİ
Süreli Çalışma İzin Belgesi 

(Süre uzatımları da aynı miktarda harca tabidir)

1 yıla kadar (1 yıl dahil) 

Bir yılı aşan süreler için tam yıl harcı alınır).

761,10 TL 932,90 TL 110,00 TL
Süresiz Çalışma İzin Belgesi 7612,70 TL 9331,60 TL 110,00 TL
Bağımsız Çalışma İzin Belgesi 7612,70 TL 9331,60 TL 110,00 TL

Not: Bir yıldan fazla süreli izinlerde her yıl için 932,90 TL harç alınır.

Yurt içinden yapılan çalışma izin başvurularında ve süre uzatımında  izin belgesi düzenlenmeden önce çalışma izni ve ikamet izni harçlarının yatırılması istenir, harçlar Ziraat Bankası, Vakıflar Bankası,  veya  İş Bankası şubelerine yatırılabilir.

Yabancı bakıcı sigorta primi 2020

İşveren, aşağıda belirttiğimiz evraklar ile SGK’ya gider, evrakları teslim ederek iş yeri sicil numarası ve e-bildirge şifresi alır. E-bildirge şifresi ile SGK’dan yabancı personelin işe girişi yapılır. İşe başlama tarihi olarak yabancı personelin çalışma izninin onaylandığı tarih yazılmalıdır.

Sigorta işlemlerine ne zaman başvurulmalı?

Yabancı personelin çalışma izni onaylandıktan sonra 20 gün içerisinde T.C. Sosyal Güvenlik Kurumuna sigorta kaydının yapılması zorunludur

Sigorta işlemleri için nereye başvurulmalı?

Sigorta işlemleri için iş yeri adresinizin bağlı olduğu, T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu Müdürlüğünden başvurabilirsiniz.

Başvuruda istenilen belgeler nelerdir?

*İş yeri bildirgesi, iş yeri bildirgesi örneği

*İşverenin imza beyannamesi

*İşverenin nüfuz cüzdanı

*İşverenin ikametgahı

*Yabancı Personelin çalışma izni

2020 da aylık SGK prim ücretleri ne kadar?

Aylık prim ücreti ödemesi 1103,62 TL dir.

2020 ASGARİ ÜCRET TABLOSU (BEKAR VE ÇOCUKSUZ)
ASGARİ ÜCRET 2.943,00 TL
GÜN 30
GÜNLÜK BRÜT ÜCRET 98,10 TL
AYLIK BRÜT ÜCRET 2.943,00 TL
İŞÇİ SGK PAYI ( % 14 ) 412,02 TL
İŞÇİ İŞSİZLİK SİGORTASI ( % 1 ) 29,43 TL
GELİR VERGİSİ MATRAHI 2.501,55 TL
GELİR VERGİSİ TUTARI ( % 15 ) 375,23 TL
DAMGA VERGİSİ ( %07,59 ) 22,34 TL
İŞÇİ KESİNTİLER TOPLAMI 839,02 TL
NET ELE GEÇEN ( AGİ’SİZ ) 2,103,97 TL
AGİ (Bekâr ve Çocuksuz) 220,73 TL
NET ELE GEÇEN ( AGİ DAHİL ) 2.324,70 TL

 

Sigorta ücretini nereye yatırmalıyım?

Yabancı personel SGK prim ödemesi, normal vadesi (ilgili dönemin bir sonra ki ayın son gününe kadar) içerisinde istediğiniz bankadan ilgili hesaba yatırabilirsiniz.

Bildirge yapılması unutulur ise ne olur?

Bildirgenin hiç verilmemesi veya süresi içerisinde verilmemesi halinde bir asgari ücret ceza kesilir. Bu işlem bildirgenin verilmediği her ay için ayrı ceza uygulanmasına neden olur.

SGK ödemeleri yapılmaz ise hem faiz işler hem de   Personelinizin çalışma izni uzatma başvurusu yapılamaz.

Çalışma izinlerinin uzatma başvurusu çalışma izninin bitiş tarihten geriye doğru en fazla iki aylık sürede olmak kaydıyla ve her halükarda izin süresi sona ermeden yapılması gerekmektedir.

Leave a commentbarlas-law-firm-logo-white

Adres

AGAOGLU MASLAK1453
Maslak Mah. Tas Yoncası Sok.
C7 Blok D:45 Kat:8
Sariyer Istanbul – Turkey

+90 212 274 99 53 / 54
info@barlaslaw.com

© 2019 Barlas Hukuk Bürosu. Tüm Hakları Saklıdır.

site by boozaa

error: Bu içerik korumalıdır.