Ek MTV’ye İtiraz Etme Süresi

Ek MTV ödemelerine ilişkin vergi mahkemelerine dava açmak mümkündür. Açılacak davada idari işlem olarak tahakkuk fişinin iptali ve 1. Taksit ödemesinin faiziyle birlikte iadesi dava konusu yapılacaktır. Tahakkuk 2023 yılı için tahakkuk ettirilen MTV kadar olmakla birlikte, ödeme hali hazırda araç sahibi olanlar için iki taksitle yapılabilmektedir. Kanun yayım tarihinden sonra araç sahibi olanlar tek taksitte ödeme yapacaklardır. Ödemenin yapıldığı gün bağlı olduğunuz Nakil Vasıtaları Vergi Dairesi Müdürlüğüne Ek MTV için ihtirazı kayıtla ödeme yapmış olduğunuzu belirten bir dilekçe sunabilirsiniz. Davada görevli ve yetkili mahkeme, idari işlemi tesis eden idarenin bağlı olduğu yer Vergi Mahkemesi’dir.


DAVA AÇMA SÜRESİ NEDİR ?

Vergi mahkemelerinde genel dava açma süresi olan 30 gün içinde, tahakkuktan itibaren (Kanun öncesi edinilmiş taşıtlar için (15 Temmuz 2023) dava yoluna gidilebilir. Tahakkuk işlemi 15 Temmuz 2023 tarihi itibariyle yapılmıştır. Tahakkuka karşı açılan davada süre bu tarihten itibaren başlamakta ancak önce mali tatil sonrasında adli tatil nedeniyle süre uzamaktadır. 5604 sayılı Kanun uyarınca 1 Temmuz-20 Temmuz tarihleri aralığı mali tatildir. Kanunun 1(3) hükmüne göre, ‘Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre belirli sürelerde yapılması gereken muhasebe kayıt süreleri, bildirim süreleri ve vergiyle ilgili işlemlere ilişkin dava açma süreleri malî tatil süresince işlemez. Belirtilen süreler malî tatilin bitiminden itibaren tekrar işlemeye başlar.

ADLİ TATİLİN DAVA AÇMA SÜRESİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ NEDİR?20 Temmuz-31 Ağustos tarihleri aralığında adli tatil uygulanmaktadır. Özel kanunlarda belirtilen süreler hariç dava açma süresi bu tarih aralığında sona eren işlemler için 7 Eylül 2023’e kadar dava açmak mümkündür. Tahakkuk işlemi 15 Temmuz olmakla birlikte süre mali tatil nedeniyle 21 Temmuz’dan itibaren başlamaktadır. Dava açma süresi son günü 21 Ağustos olmakta ancak adli tatil nedeniyle süre 7 Eylül 2023 tarihine uzamaktadır.

barlas-law-firm-logo-white

Adres

AGAOGLU MASLAK1453
Maslak Mah. Tas Yoncası Sok.
C7 Blok D:45 Kat:8
Sariyer Istanbul – Turkey

+90 212 274 99 53 / 54
info@barlaslaw.com

© 2019 Barlas Hukuk Bürosu. Tüm Hakları Saklıdır.

site by boozaa

error: Bu içerik korumalıdır.