6306 Sayılı Kanun Işığında Kentsel Dönüşüm

Kentsel Dönüşüm 6306 sayılı Kanun (“Kanun”) kapsamında düzenlenmiştir. Kanun temel olarak olarak eski yapıların iyileştirilmesi ve güçlendirilmesi amacına hizmet eder. Kanun kat maliklerine dairelerini uygun fiyatlarla yeniden inşa ettirmenin yanısıra kira yardımı, kredi kolaylığı, taşınma yardımı ve vergi ve harç muafiyeti gibi olanaklar sağlamaktadır.

Kanun uygulamasına göre Kentsel Dönüşüm süreci nasıl işler?

Kanuna göre, kentsel dönüşüm sürecinin tamamlanması için aşağıdaki adımların yerine getirilmesi gerekmektedir;

  1. Bir veya daha fazla kat maliki tarafından riskli yapı tespit raporu alınması için yetkili kurum ve kuruluşlara başvuru yapılır.
  2. Kat malikleri, tespit raporuna raporun tebliğinden itibaren on beş gün içinde itiraz edebilirler.
  3. Tespit raporunun kesinleşmesi üzerine Yıkım Ruhsatı alınır.
  4. Riskli yapının, tespit raporunun tebliğinden itibaren 90 gün içinde boşaltılması gerekmektedir (60 gün + 30 gün ek süre).
  5. Kat malikleri riskli yapının nasıl değerlendirileceği hususunda 2/3 çoğunluk ile karar alır.
  6. Kira/taşınma yardımı için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İl Müdürlüğü’ne başvurulur.
  7. Projelerin hazırlanmasını takiben İnşaat Ruhsatı alınır.
  8. İnşaat tamamlandıktan sonra iskân ruhsatı temin edilir ve süreç tamamlanır.

Önemle belirtmek gerekir ki; kira yardımı, en fazla 18 ay boyunca ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yıllık bazda belirlenecek tutarlarda (2015 yılı için 735.00 TL) yapılabilir. Kredi imkânları ise 100.000,00 TL ile sınırlı olmak üzere sağlanabilecektir. Ayrıca kat malikleri kira yardımı veya kredi kolaylığı imkânlarından sadece birini kullanabilecektir.

Öte yandan, üstünden durulması gereken bir diğer konu 2/3 çoğunluk ile alınan karara katılmayan kat maliklerinin durumudur. Karar, karara katılmayan kat maliklerine noter vasıtasıyla tebliğ edilir. İşbu tebliğde on beş gün içerisinde kararı kabul etmeleri aksi halde arsa paylarının karara katılan diğer kat maliklerine satılacağı ihtar olunur.

barlas-law-firm-logo-white

Adres

AGAOGLU MASLAK1453
Maslak Mah. Tas Yoncası Sok.
C7 Blok D:45 Kat:8
Sariyer Istanbul – Turkey

+90 212 274 99 53 / 54
info@barlaslaw.com

© 2019 Barlas Hukuk Bürosu. Tüm Hakları Saklıdır.

site by boozaa

error: Bu içerik korumalıdır.