Ağız ve Diş Sağlığı Yönetmeliğindeki Değişiklikler

3/2/2015 tarihli Ağız ve Diş Sağlığı Yönetmeliğinde 23 Aralık 2016 tarihinde yapılan önemli değişikliler bazıları aşağıdaki gibidir,

Madde 6’ ya eklenen fıkralar sonucu;  her diş hekimi için gerekli şartlarda ayrı muayene odası bulunması kaydıyla aynı dairede birden fazla diş hekimi muayenehane faaliyeti gösterebilecek. Bu durumda her bir diş hekimi için ayrı ruhsatname düzenlenecek. Ayrıca tabipler tabi oldukları yönetmelikte belirtilen şartları sağlamaları ve ayrı muayene odası bulunması kaydıyla diş hekimleriyle aynı dairede muayenehane faaliyeti gösterebilecek. Bu durumda diş hekimi ve tabip için kendi mevzuatlarına göre ayrı ayrı ruhsatname gerekecek.

Madde 4’ te yapılan değişikliğe göre ise; A tipi Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi’nin (ADSM) açılmasında tabipler de ortaklık içinde yer alabilecek. A tipi ADSM, mesleğini serbest icra etmek hak ve yetkisi olan diş hekimi/uzman ve tabip ortaklığı veya en az yüzde 51 hissesi diş hekimi/uzman ve tabip ortaklığı bulunan tüzel kişiler tarafından açılabilecek.

Madde 7’de yapılan değişikliğe göre de; polikliniklerde ise ölüm veya başka sebeple tek diş hekimi kalması halinde, 3 ay içinde diş hekimi ortak bulunamazsa poliklinik faaliyetine son verilecek veya poliklinik muayenehaneye çevrilecek.

barlas-law-firm-logo-white

Adres

AGAOGLU MASLAK1453
Maslak Mah. Tas Yoncası Sok.
C7 Blok D:45 Kat:8
Sariyer Istanbul – Turkey

+90 212 274 99 53 / 54
info@barlaslaw.com

© 2019 Barlas Hukuk Bürosu. Tüm Hakları Saklıdır.

site by boozaa

error: Bu içerik korumalıdır.