7221 Sayılı kanunla Değerli Konut Vergisinde önemli değişiklikler yapıldı. Değişikliklerden sonra Değerli Konut Vergisinde son durum aşağıdaki gibidir:

  • 5.000.000’den daha değerli konuta sahip olanlar Değerli Konut Vergisine tabi olacaklardır. Konutun değeri belirlenirken Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü tarafından değer belirleme uygulamasına son verilecek ve Emlak Vergisi Kanunu'na göre belirlenen bina vergi değeri esas alınacaktır. Bu noktada Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün belirlediği değere dava açanların davalarının konusuz kaldığı belirtilmelidir.
  • Değerli Konut Vergisi artan oranlı vergilendirme şeklinde aşağıdaki oranlarda ödenecektir:

         Evin Değeri

Oran

5.000.000 ile 7.500.000 arası

5.000.000’yi aşan kısım için 0.3%

7.500.000 ile 10.000.000 arası

7.500.000’yi aşan kısım için 0.6%

10.000.000 üzeri

1%

  • Değerli Konut Vergisi yıllık beyan edilecek, Şubat ve Ağustos aylarında iki eşit taksit halinde ödenecektir.
  • Tek meskeni olanların ve birden fazla değerli konut kapsamına giren taşınmazı olanların en düşük değerli taşınmazı değerli konut vergisinden muaftır.
  • Değerli konut vergisine ilişkin mükellefiyet 2021 yılının başından itibaren başlayacaktır.
  • Mükellefler Emlak Vergisi Kanunu'na göre takdir komisyonlarınca belirlenen bina vergi değerine karşı itiraz davası açabilecekleri gibi bu değer üzerinden tahakkuk ettirilen vergiye karşı iptal davası açabileceklerdir.