Lisans almak isteyen şirket Türk Ticaret Kanununa göre kurulmuş bir anonim veya limited şirket olmalıdır. Anonim şirket olarak kurulmuş olması halinde, sermaye piyasası mevzuatına göre borsada işlem görenler dışındaki paylarının tamamı nama yazılı olmalıdır. Bu şirket her faaliyet ve tesis için ayrı lisans almalıdır. Lisanslar en çok 49 yıl için verilir. Üretim, dağıtım ve iletim için asgari süre 10 yıldır. Her bir lisans Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (“EPDK”) tarafından belirlenen ücrete tabidir. Elektrik dağıtım şirketlerinin denetimi Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı tarafından yapılır. Önlisans ve Lisans Alma Yükümlülüğü Piyasada faaliyet göstermek isteyen şirket, faaliyetine başlamadan önce her faaliyet ve her tesis için ayrı olmak üzere lisans almak zorundadır. Üretim faaliyetiyle iştigal edecek şirketin faaliyetini birden fazla tesiste yürütecek olması halinde her tesis için ayrı önlisans almak zorundadır. Bu lisanslar devredilemez. Lisansa tabi Faaliyetler şunlardır; Elektrik enerjisinin;

  • Üretimi
  • İletimi,
  • Dağıtımı,
  • Toptan satışı,
  • Perakende satışı,
  • İthalatı,
  • İhracatı,
  • Piyasa işletimi
Toptan satışın ismi tedarik lisansıdır. İthalat ve ihracat yapmak isteyen şirketler tedarik lisansı alırlar ithalat ve ihracat yetkisini bu lisansın içerisine dercederek işletirler.