AB’ye girme hazırlıklarını sürdüren Türkiye’nin sürekli yenilen mevzuatı kapsamında, AB müktesebatı ile uyum sağlamak isteyen firmalara çeşitli hizmetler sağlanmaktadır. Ülkemiz Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ile yeni tanışmış olmasına rağmen bu kavram Avrupa’da uzun sürelerdir bilinmekte ve yasalarca korunmaktadır. Kısaca GDPR (General Data Protection Regulation) olarak bilinen bu kavram Avrupa Birliği’ne üye tüm ülkelerin hukuk sistemlerinde yerine almıştır.

Kurucu ortağımız Av. Burçin Barlas, Stockholm Üniversitesi’nde Avrupa Birliği Hukuku üzerine yüksek lisans yapmış olduğundan bu konuda geniş bilgiye sahiptir.