Küreselleşen dünya, milletlerarası ticaretin yaygınlaşmasına sebep olmakla birlikte yerli ve yabancı şirketlerin kendilerine ait markalarını ve hizmetlerini de koruma altına alma mecburiyetini doğurmuştur. Bu bağlamda Barlas Hukuk, marka, patent, telif hakları ve endüstriyel tasarım konularında hizmetler sağlanmaktadır.

Barlas Hukuk tarafından Fikri Mülkiyet Hukuku alanında verilen hizmetlerden bazıları şunlardır;

  • Marka, patent, endüstriyel tasarım, faydalı modellerin yerel ve uluslararası düzeyde araştırmasını yapılması, tescil edilmesi ve devredilmesi,
  • Marka, patent, endüstriyel tasarım, faydalı modellerle ilgili danışmanlık hizmetlerinin verilmesi, ilgili davaların takip edilmesi,
  • Telif hakları ve ticari sırların ifşa edilmesinin engellenmesi,
  • Lisans sözleşmelerinin hazırlanması,
  • Fikri mülkiyet ile ilgili her türlü hukuki işin hallinde hukuki danışmanlık hizmetlerinin verilmesi.

Ayrıca Avukatlarımız internet üzerinde faaliyet gösteren e-işletmeler kapsamındaki özel durumları da içerir şekilde, fikri ve sınai mülkiyet unsuru taşıyan her türlü değerin devri, kullandırılması ya da kiralanması benzeri unsurlar taşıyan tüm işlemler, lisanslandırma ve teliflendirme gibi faaliyetler hakkında da danışmanlık hizmeti vermektedir.

Barlas Hukuk, tedbir ya da tespit amaçlı baskın ve el koyma işlemleri dahil müvekkillerinin fikri ve sınai mülkiyet haklarının korunması için özel olarak yetkilendirilmiş mahkeme ve savcılıklar ve diğer tüm hukuki ve idari başvuru makamları önünde temsil hizmetleri verebilmektedir.