Barlas Hukuk, İşçi ve işveren arasındaki ilişkileri düzenlenmesi, hizmet sözleşmeleri hazırlanması, işe alma ve işten çıkarmayla ilgili dava ve uyuşmazlıkların çözümlenmesi, iş kazalarından doğan dava ve uyuşmazlıkların çözümlenmesi konuları, iş hukuku kapsamında müvekkillerine hizmet verir.

İş ve Sosyal güvenlik Hukuk alanında verilen hizmetlerden bazıları şunlardır;

  • İşe iade ve işçilik alacakları ile ilgili davaların açılması ve takibinin yapılması,
  • Toplu iş davalarının açılması,
  • Sözleşmenin feshedilmesi hallerinde sulh ile ilgili hukuki danışmanlık hizmeti verilmesi,
  • İş hastalığı ve iş kazası olaylarına ilişkin hukuki danışmanlık hizmeti verilmesi,
  • İş Sözleşmelerinin Yargıtay kararları ışığında hazırlanması ve güncellenmesi,
  • İhtarname, tutanak, bildirim, savunma yazılarının hazırlanması.