Hasta doktor ilişkisi çerçevesinde yaşanan uyuşmazlıkların çözümlenmesi, işlenen taksirli ve kasıtlı suçların ceza hukuku boyutunda ele alınması vb. konularda hizmet vermekteyiz. Gerek yerel gerekse uluslararası müvekkillere hizmet veren Barlas Hukuk Hukuk Sağlık ve İlaç Hukuku Departmanı, sektörel faaliyetlerden doğan akdi ve idari tüm uyuşmazlıkların çözümü ile ilgili hizmet vermektedir.

Barlas Hukuk Hukuk tarafından Sağlık ve İlaç Hukuku alanında verilen hizmetlerden bazıları:

  • İlaç hammaddelerine ilişkin alım-satım sözleşmelerinin ve ilaç üretim-geliştirme sözleşmelerinin hazırlanması
  • Gizlilik sözleşmeleri hazırlanması
  • İlaç dağıtım (distribütörlük) sözleşmelerinin hazırlanması
  • Klinik araştırmalara ilişkin sözleşmelerin hazırlanması
  • Sınai Mülkiyet davalarının takibi (daha çok ilaç patentleri ve ilaç markalarından doğan uyuşmazlıklara ilişkin)
  • Tehlikeli atıkların-ambalajların geri dönüşüm sözleşmelerinin hazırlanması
  • İlaç satış ve pazarlama ruhsatlandırmasına ilişkin idari işlemler ile ilgili danışmalık hizmetleri
  • Farmasotik buluşlara ilişkin patent tescili ve ilaç markalarının başvuru, tescil süreçlerinin takibi hizmetleriksan, müvekkillerinin insan kaynakları birimleri ile sürekli iletişim halinde çalışarak, istihdam sürecinin başladığı andan sona erdiği ana kadar bütün prosedürün yasal düzenlemelere uygun yerine getirilmesini sağlamakta ve gerekli görüldüğü durumlarda müvekkil uygulamasının mevzuata uygunluğu için yeniden tanzim edilmesine destek vermektedir.

Ayrıca Barlas Hukuk, karaciğer ve böbrek nakilleriyle ilgili Sağlık Bakanlığına karşı birçok dava kazanmıştır. Bu davalarda etik kurulun vermiş olduğu red kararlarına karşı yürütmenin durdurulması yoluna başvurulmuş ve yürütmenin durdurulması kararı alınarak ameliyat olup sağlıklarına kavuşmalarına izin verilmeyen birçok müvekkilimiz organ nakli (transplantasyon) ameliyatını olmuş ve sağlıklarına kavuşmuşlardır. Barlas Hukuk organ nakli davalarında Türkiye’nin önde gelen hukuk büroları arasında anılmaktadır.