Ticari Şirketlere özgü hak ve sorumluluklar, sürekli AB uyum Programı dâhilinde mevzuatlardaki değişikliklerle kendini yenilemekte olup, Barlas Hukuk, kurumsal şirketlere ticaret hayatından kaynaklanan, tasfiye, genel kurulun iptali, ortakların sorumluluğu, çek, senet davaları, iş davaları gibi her tür uyuşmazlıkta, dava hizmeti sağlamaktadır.

Barlas Hukuk ayrıca her türlü yargılama ve tahkim yollarının ulusal ve uluslararası boyutta takibi konusunda tecrübe sahibidir. Ticari sözleşmelerden doğan uyuşmazlıklar başta olmak üzere yabancı tahkim kararlarının Türkiye’de uygulanması gibi konularda da Barlas Hukuk hizmet vermeye devam eder.

Keza önleyici avukatlık hizmetlerinin bir yansıması olarak Barlas Hukuk, dünyanın bir çok şehrindeki ortak çalıştığı hukuk büroları sayesinde dünyanın her yerinde sulh olma konularında da hizmet verecek kapasiteye sahiptir.