Özellikle Türkiye’de yabancı ülke vatandaşlarının ve firmalarının yaşadığı veya Türk vatandaşlarının ve firmalarının, yabancı ülkelerde yaşadıkları uyuşmazlıkların çözümü açısından uluslar arası hukuk önemli rol oynamaktadır. Bireylerin ve şirketlerin herhangi bir hukuksal probleminin çözümü konusunda nasıl bir yol izleneceği, uygulanacak hukukun hangi ülke hukuku olması gerektiği, yabancı mahkeme kararlarının Türkiye’de icra edilmesi, tanınması gibi konular uluslararası hukukun alanını oluşturmaktadır. Ülkemizin diğer devletlerle imzalamış olduğu sözleşmeler kapsamında müvekkillerimize bu alanlarda hizmet vermekteyiz.

Uluslararası Hukuk konusunda verilen hizmetlerden bazıları şunlardır

  • İhracat ve ithalattan kaynaklı yurt dışı alacakların takibi
  • Yargı kararlarının yabancı ülkelerde icra ve infazının gerçekleştirilmesi
  • İhracat vesaikinin hazırlanmasında danışmanlık hizmeti verilmesi
  • Şirketlere yatırım teşvikleri ile ilgili danışmanlık hizmeti verilmesi
  • Gümrük işlemlerinden kaynaklanan ihtilafların çözümü
  • İthalatta haksız rekabetin önlenmesine ilişkin uygulamalara karşı savunmaların hazırlanması
  • Serbest bölgelerde karşılaşılan ihtilafların çözümü
  • İthal ya da ihraç edilen ürünlerin gümrüklenmesi, taşınması, sigortalanması ve teslimi ile ilgili ihtilafların çözümü