Gayrimenkul Alımlarında KDV Ödemeleri

Bakanlar Kurulu Kararı İle KATMA DEĞER VERGİSİNDE Yapılan Düzenlemeler:

( KDV’nin %18’den %8’e düşmesi)

31.01.2017 tarih ve 2017/9759 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 488 sayılı Damga Vergisi Kanununun mükerrer 30 uncu maddesi, 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 28 inci ve 29 uncu maddeleri ile 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun 12’ nci maddesine göre bazı vergi oranlarında değişiklikler yapılması kararlaştırılmıştır. Yapılan düzenlemelere aşağıdaki gibidir:

 Sayılı Tablonun Eski Hali  Sayılı Tablonun Yeni Hali
I. Akitlerle ilgili kâğıtlar….8. Resmî şekilde düzenlenen gayrimenkul satış vaadi sözleşmeleri (Binde 9,48)….

9. 7/11/2013 tarihli ve 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında düzenlenen: (Binde 9,48)

a) Taksitle satış sözleşmeleri (Binde 9,48) (Binde 9,48)

b) Ön ödemeli konut satış sözleşmeleri (Binde 9,48)

c) Devre tatil ve uzun süreli tatil hizmeti sözleşmeleri (Binde 9,48)

ç) Paket tur sözleşmeleri (Binde 9,48)

d) Abonelik sözleşmeleri (Binde 9,48)

e) Mesafeli satış sözleşmeleri (Binde 9,48)

I. Akitlerle ilgili kâğıtlar….8. Resmî şekilde düzenlenen gayrimenkul satış vaadi sözleşmeleri (Binde 0)….

9. 7/11/2013 tarihli ve 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında düzenlenen: (Binde 9,48)

a) Taksitle satış sözleşmeleri (Binde 9,48) (Binde 9,48)

b) Ön ödemeli konut satış sözleşmeleri (Binde 0)

c) Devre tatil ve uzun süreli tatil hizmeti sözleşmeleri (Binde 9,48)

ç) Paket tur sözleşmeleri (Binde 9,48)

d) Abonelik sözleşmeleri (Binde 9,48)

e) Mesafeli satış sözleşmeleri (Binde 9,48)

 AÇIKLAMAÖrnek:  Düzenlemenin yürürlüğe girdiği 03.02.2017 tarihinden önce 300.000 TL. tutarındaki Gayrimenkul Satış Vaadi Sözleşmesi veya Ön Ödemeli Konut Satış Sözleşmeleri için 2.844 TL. damga vergisi ödenmesi gerekirken, aynı sözleşmenin             03 Şubat 2017 tarihinden itibaren düzenlenmesi halinde damga vergisi ödenmeyecektir.
 

 

  • 24/12/2007 tarihli ve 2007/13033 sayılı Bakanlar Kumlu Kararı ile yürürlüğe konulan Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararın 1 inci maddesinin (6) numaralı fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:

 

Bakanlar Kurulu Kararının Eski Hali Bakanlar Kurulu Kararının Yeni Hali
MADDE 1(6) (1) sayılı listenin 11 inci sırasında yer alan net alanı 150 m2 ‘ye kadar konutlardan; 10/7/2004 tarihli ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu kapsamındaki büyükşehirlerde (16/5/2012 tarihli ve 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun kapsamında rezerv yapı alanı ve riskli alan olarak belirlenen yerler ile riskli yapıların bulunduğu yerler hariç), lüks veya birinci sınıf inşaat olarak yapılan ve ruhsatın sonradan revize edilip inşaat kalitesinin yükseltilmesi hali de dahil olmak üzere, yapı ruhsatının alındığı tarihte, üzerine yapıldığı arsanın 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanununun 29 uncu maddesine istinaden tespit edilen arsa birim m2 vergi değeri;a) Beşyüz Türk Lirası ile bin Türk Lirası (bin Türk Lirası hariç) arasında olan konutların tesliminde bu maddenin birinci fıkrasının (c) bendinde belirtilen vergi oranı,b) Bin Türk Lirası ve üzerinde olan konutların tesliminde bu maddenin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen vergi oranı,

uygulanır.

 MADDE 1(6) (I) sayılı listenin 11 inci sırasında yer alan net alanı 150 m2’ye kadar konutlardan; 10/7/2004 tarihli ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu kapsamındaki büyükşehirlerde (16/5/2012 tarihli ve 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun kapsamında rezerv yapı alanı ve riskli alan olarak belirlenen yerler ile riskli yapıların bulunduğu yerler hariç), lüks veya birinci sınıf inşaat olarak yapılan ve ruhsatın sonradan revize edilip inşaat kalitesinin yükseltilmesi hali de dâhil olmak üzere, yapı ruhsatının alındığı tarihte, üzerine yapıldığı arsanın 29/7/1970 tarihli ve 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanununun 29 uncu maddesine istinaden tespit edilen arsa birim m2 vergi değeri;

(i)Yapı ruhsatı 1/1/2013 ila 31/12/2016 tarihleri arasında alınan konut inşaatı projeleri ile kamu kurum ve kuruluşlar ile bunların iştirakleri tarafından ihalesi 1/1/2013 tarihinden itibaren yapılacak konut inşaatı projelerinde;

a) Beşyüz Türk Lirası ile bin Türk Lirası (bin Türk Lirası hariç) arasında olan konutların tesliminde bu maddenin birinci fıkrasının (c) bendinde belirtilen vergi oranı,

b) Bin Türk Lirası ve üzerinde olan konutların tesliminde bu maddenin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen vergi oranı,

uygulanır.

(ii) Yapı ruhsatı 1/1/2017 tarihinden (bu tarih dâhil) sonra alman konut inşaatı projeleri ile kamu kurum ve kuruluşları ile bunların iştirakleri tarafından ihalesi 1/1/2017 talihinden itibaren yapılacak konut inşaatı projelerinde;

a) Bin Türk Lirası ile iki bin Türk Lirası (iki bin Türk Lirası dâhil) arasında olan konutların tesliminde bu maddenin birinci fıkrasının (c) bendinde belirtilen vergi oranı,

b) İki bin Türk Lirasının üzerinde olan konutların tesliminde bu maddenin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen vergi oranı,

uygulanır.

 AÇIKLAMA1/1/2017 tarihinden itibaren alınan konut inşaatı projeleri ile 1/1/2017 talihinden itibaren kamu kurum ve kuruluşları ile bunların iştirakleri tarafından yapılacak konut inşaatı projeleri ihalelerinde uygulanmak üzere KDV oranları düşürülmüştür. Söz konusu yeni oranlar aşağıdaki gibidir. 

 

 

Konutun Özelliği Emlak Vergisi Değeri (m2) Büyükşehir Belediye Sınırlarında Büyükşehir Belediye Sınırları Dışında
Kentsel Dönüşüm alanında Kentsel Dönüşüm  Dışında Kentsel Dönüşüm Alanında Kentsel Dönüşüm Dışında
Net Alanı 150 m2‘den küçük 500TL. altında %1 %1 %1 %1
1000 TL-2.000 TL arası %1 %8 %1 %1
2.000 TL. üzeri %1 %18* %1 %1
Net Alanı 150 m2‘den büyük Tamamı %18* %18* %18* %18*

 

v %18 vergi oranına tabi konut teslimleri 30.09.2017 tarihine kadar %18 yerine %8 olarak uygulanacaktır.

 

  • 2007/13033 sayılı Kararnamenin eki Kararın geçici 2’ nci maddesinde yer alan “31/3/2017” ibaresi “30/9/2017” olarak değiştirilmiştir.

 

 Bakanlar Kurulu Kararının Eski Hali  Bakanlar Kurulu Kararının Yeni Hali
 GEÇİCİ MADDE 2(1) Bu Kararın 1 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen vergi oranına tabi konutların 31/3/2017 tarihine kadar (bu tarih dahil) teslimlerinde, aynı fıkranın (c) bendinde belirtilen vergi oranı uygulanır.  GEÇİCİ MADDE 2(1) Bu Kararın 1 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen vergi oranına tabi konutların 30/9/2017 tarihine kadar (bu tarih dahil) teslimlerinde, aynı fıkranın (c) bendinde belirtilen vergi oranı uygulanır.
 AÇIKLAMA 24/12/2007 tarihli ve 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararın 1 inci maddesinin (6) numaralı fıkrasına göre %18 vergi oranına tabi konut teslimlerinde KDV oranı yapılan düzeleme sonucunda 30.09.2017 tarihine kadar %18 yerine %8 uygulanacaktır. Örnek: 150 mnin üzerindeki konut teslimleri 30.09.2017 tarihine kadar %18 yerine %8 oranında KDV ye tabi tutulacaktır.

 

barlas-law-firm-logo-white

Adres

AGAOGLU MASLAK1453
Maslak Mah. Tas Yoncası Sok.
C7 Blok D:45 Kat:8
Sariyer Istanbul – Turkey

+90 212 274 99 53 / 54
info@barlaslaw.com

© 2019 Barlas Hukuk Bürosu. Tüm Hakları Saklıdır.

site by boozaa

error: Bu içerik korumalıdır.