Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarının Kuruluş Şartları ile ilgili Getirilen Değişiklikler

Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Seri: VI, No: 26 (“Değişiklik Tebliği”) 27449 sayılı ve 31 Aralık 2009 tarihli Resmi Gazetede yayımlanmış ve yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Değişiklik Tebliği’nin 2. maddesi Tebliğ’in 6. maddesinde ani usulde kurulacak Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarının (“GYO”) kuruluş şartları arasında sayılan kurucuların GYO’nun çıkarılmış sermayesinin asgari bir tutarını halka arz edecek şekilde kurulmuş olmaları şartını korunmuş ancak adı geçen maddede belirlenen zorunlu halka arz oranı %49’dan %25’e indirilmiştir. Bunun yanı sıra tıpkı sonradan GYO’ya dönüşecek şirketler için öngörüldüğü gibi GYO’nun %25 oranında hisselerin halka arzını gerçekleştireceğini önceden Sermaye Piyasası Kurulu’na (“Kurul”) taahhüt etmesi koşulu getirilmiştir. Tebliğ’in GYO’lar için zorunluluğu kıldığı %25’lik halka arz oranı hem ani usulde kurulacak şirketler, hem de sonradan GYO’ya dönüşecek şirketler için geçerlidir.

Buna ek olarak ani usulde kurulacak GYO’lar için başlangıç sermayesi, dönüşecek GYO’lar için ise ödenmiş sermayesi ile öz sermayenin Tebliğ’in aynı 6. maddesinde 2009 yılı için 11.200.000.- TL olarak belirlenen miktar 20.000.000 TL’ye yükseltilmiştir.

Tebliğ’in 6. maddesinde getirilen diğer bir değişiklik, mevcut bir şirketin GYO’ya dönüşecek olması halinde şirket paylarının halka arz edilmiş ve/veya şirketin halka açık şirket statüsünde olmaması koşulunun kaldırılmış olmasıdır.

Ayrıca, düzenleme tekniği açısından yapılan bir diğer değişiklik uyarınca kuruluş veya dönüşüm amacıyla başvuruda bulunan GYO’ların ortak ve yöneticilerinin Tebliğ’de öngörülen şartları taşımaları, portföylerinde yer alacak/alan varlıkların ve bunların portföy içindeki ağırlıklarının Tebliğ’de belirtilen sınırlamalara uygun olması zorunluluğu kuruluş şartları arasında sayılmıştır.

barlas-law-firm-logo-white

Adres

AGAOGLU MASLAK1453
Maslak Mah. Tas Yoncası Sok.
C7 Blok D:45 Kat:8
Sariyer Istanbul – Turkey

+90 212 274 99 53 / 54
info@barlaslaw.com

© 2019 Barlas Hukuk Bürosu. Tüm Hakları Saklıdır.

site by boozaa

error: Bu içerik korumalıdır.