Her Daireye Bir Araçlık Otopark Şartının Ertelenmesi

19.12.2020 tarihli ve 31339 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Otopark Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” ile birlikte 22.02.2018 tarihli ve 30340 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış Otopark Yönetmeliği’nin geçici 4. maddesi  “Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce veya sonra yapılan yapı ruhsatı başvuruları; talep edilmesi halinde, (Değişik ibare:RG-19/12/2020-31339)  31/3/2021 tarihine kadar bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden önceki Yönetmeliğe göre sonuçlandırılır.” şeklinde değişmiş olup yönetmeliğin yürürlük tarihi 31.03.2021’e ertelenmiştir.

Otopark Yönetmeliği’nin Getirdiği Değişiklikler:

 

22.02.2018 tarihli Otopark Yönetmeliği kapsamında, binaların otopark ihtiyacına uygun şekilde otopark yapılması, otoparkların yapım şartları ve otoparkların boyutları gibi çok sayıda yeni düzenleme bulunmaktadır.

 

Yönetmelik ile birlikte binaların otopark ihtiyacının parsel içerisinde ya da binanın içerisinde karşılanması zorunlu hale gelmiş olup yapılan otoparklar Kat Mülkiyeti Kanunu’na göre ortak alan olarak kabul edilmektedir. Bunun yanı sıra binalarda yapılacak otoparklarda bisiklet ve motosiklet park yerlerinin bulunması da zorunlu hale gelmiştir.

 

Yönetmelikten önce her 3 daire için bir otopark yeri belirlenmekteyken, Yönetmelik ile birlikte her daire için bir otopark yeri belirlenmesi zorunlu hale gelmiştir. Otoparkların, inşaat projelerinde gösterilmesi zorunlu olup tapuda belirtilmesi gerekmektedir. Şayet otopark ihtiyacı karşılanamıyorsa; mümkünse komşu parsellerle ortak otopark uygulaması ya da ada içi otopark uygulamaları şeklinde karşılanacak veya koşullara göre süresiz irtifak kurulmak ve tapu kütüğünün beyanlar hanesinde belirtilmek kaydıyla idarece belirlenecek yürüme mesafesi içinde kamulaştırmaya konu olmayan başka parsel veya binada zorunlu olarak ayrılması gerekenler haricindeki otopark alanlarından karşılanacaktır.

 

Ek olarak; sinema, tiyatro ve otel gibi toplu kullanım yerlerinin de otoparka sahip olması gerekecektir.

 

İlgili yönetmelikteki değişiklik ile birlikte her daireye bir araçlık otopark yapılması şartı 31 Mart 2021 tarihine ertelenmiştir.

 

Leave a commentbarlas-law-firm-logo-white

Adres

AGAOGLU MASLAK1453
Maslak Mah. Tas Yoncası Sok.
C7 Blok D:45 Kat:8
Sariyer Istanbul – Turkey

+90 212 274 99 53 / 54
info@barlaslaw.com

© 2019 Barlas Hukuk Bürosu. Tüm Hakları Saklıdır.

site by boozaa

error: Bu içerik korumalıdır.